ali murat yel
ali murat yel
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cities and development
S Fox, T Goodfellow
Routledge, 2016
412016
Mahalle
AM Yel, MS Küçükaşçı
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 27, 323-326, 2003
262003
After Gezi: Moving towards post-hegemonic imagination in Turkey
AM Yel, A Nas
Insight Turkey 15 (4), 177, 2013
162013
Insight Islamophobia: Governing the public visibility of Islamic lifestyle in Turkey
AM Yel, A Nas
European Journal of Cultural Studies 17 (5), 567-584, 2014
152014
İslam’da Büyük ve Küçük Gelenekler Ya da İslam Din Antropolojisinde Yüksek Kültür ve Halk Kültürü
AM Yel
Çev. Ali Coşkun. Bilgi ve Hikmet 10, 40-62, 1995
151995
A healthy and democratic civil-military relationship in Turkey: Accountability of the both entities
AM Yel
European Journal of Economic and Political Studies 2 (1), 79-87, 2009
72009
Popüler kültür ve ülkemizdeki empoze kültür
AM Yel
Köprü Dergisi 67, 1999
71999
An Anthropological Interpretation of a Christian Pilgrimage: Promessa de Joelhos as an Expression of Religious Emotion at Fátima.
AM Yel
Journal of Economic & Social Research 1 (1), 1999
61999
Medya ve sinemada temsil edilme biçimleriyle İslam karşıtlığı
AM YEL
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (1), 5-16, 2018
52018
Appropriation of sacredness at Fátima in Portugal
AM Yel
Materializing Religion: Expression, Performance and Ritual, 221-35, 2006
52006
Fátima'nın sırları
AM Yel
Etkileşim, 2006
22006
Perception of Europe in the Turkish press: Türk Gazetelerinde Avrupa algısı
A Borikova, AM Yel
2015
Toplumsal hareketlerin markalanmasında reklamın kullanımı
AM Yel, NAS Alparslan
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2 (1), 1-23, 2015
2015
Oryantalizm: Türk medyasında self-oryantalizm
AM Yel
Marmara Üniversitesi, 2014
2014
Mutual perceptions of Islam and the West
AM Yel
European Journal of Economic and Political Studies 3, 7-18, 2010
2010
Pagar uma promessa: An anthropological study of the Catholic pilgrimage to Fatima.
AM Yel
London School of Economics and Political Science (United Kingdom), 1995
1995
«Este lugar é sagrado...»: the creation and re-creation of sacredness in Fatima
AM Yel
Lusitania Sacra, 295-307, 1994
1994
TÜRK (İYE) DİNDARLIĞI
MFHS HATİBOĞLU, N SUBAŞI, Y AKTAY, VH YILMAZ, C ÇELİK, ...
MEDİAD
AM YEL
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19