Follow
Başak Koca Özer
Başak Koca Özer
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Growth reference centiles and secular changes in Turkish children and adolescents
BK Özer
Economics & Human Biology 5 (2), 280-301, 2007
672007
Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults
T Gültekin, BK Özer, G Akın, Y Bektaş, M Saǧir, E Güleç
Anthropologischer Anzeiger, 205-212, 2009
562009
Anadolu insanının antropometrik boyutları: 2005 yılı Türkiye antropometri anketi genel sonuçları
E Güleç, G Akın, M Sağır, BK Özer, T Gültekin, Y Bektaş
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 49 (2), 187-201, 2009
482009
Gender differences in fat patterning in children living in Ankara
T Gültekin, G Akin, BK Ozer
Anthropologischer Anzeiger, 427-437, 2005
442005
Secular trend in body height and weight of Turkish adults
BK Özer
Anthropological Science 116 (3), 191-199, 2008
402008
Secular changes in the height of the inhabitants of Anatolia (Turkey) from the 10th millennium BC to the 20th century AD
BK Özer, M Sağır, İ Özer
Economics & Human Biology 9 (2), 211-219, 2011
382011
Anadolu insanının antropometrik boyutları
E Güleç, G Akın, M Sağır, BK Özer, T Gültekin, Y Bektaş
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2006
372006
Erzincan üniversitesi öğrencilerinin beslenme alişkanliklari ve antropometrik özelliklerinin değerlendirilmesi
S Özütürker, BK Özer
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2), 63-74, 2016
332016
OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON VE OBEZİTE PREVELANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
S ÖNAL, A ÖZDEMİR, C MEŞE, BK ÖZER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 56 (1), 210-225, 2016
302016
BAYAN BASKETBOLCULARIN ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ: SOMATOTİP VE VÜCUT BİLEŞİMİ DEĞERLERİ
Y Bektaş, BK Özer, T Gültekin, M Sağır, G Akın
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (2), 52-62, 2007
302007
Estimation of stature in Turkish adults usinig knee height
BK Özer, T Gültekin, M Sağir
Anthropologischer Anzeiger, 213-222, 2007
272007
Implications of dental caries in Anatolia: From hunting–gathering to the present
B Koca, E Guleç, T Gultekin, G Akin, K Gungor, SL Brooks
Human Evolution 21, 215-222, 2006
272006
Ergonomide antropometrinin önemi
G Akın, B Koca
Standart Dergisi 490, 43-46, 2002
272002
Longevity in ancient Anatolian and turkish populations from Neolithic to present
BK Özer, T Gültekin, İ Özer, M Sağır, E Güleç
Ageing Related Problems in Past and Present Populations-Biennial Books of …, 2008
252008
Adölesan dönem okul çocuklarında beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumunun değerlendirilmesi
C MEŞE YAVUZ, B KOCA ÖZER
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (1), 225-243, 2019
242019
Sex determination using the tibia in an ancient Anatolian population
BK Özer, İ Özer, M Sağır, E Güleç
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 14 (2), 329-329, 2014
202014
Ergonomik tasarım ve tasarımda ergonomik kriterler
G Akın, B Koca
Standart Dergisi 510, 79-83, 2004
202004
Adölesan Dönem Okul Çocuklarında Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi (Evaluation of Dietary Habits and Nutritional Status in Adolescence Period …
CM YAVUZ, K Başak
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (1), 225-243, 2019
192019
ELİT ERKEK SPORCULARDA VÜCUT ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
A Özder, T Gültekin, B Koca, G Akın
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 63-67, 2003
182003
Age-related patterns of upper arm muscle and fat area in Turkish children and assessment of nutritional status
T Gültekin, BK Özer, K Katayama, G Akın
International Journal of Anthropology 21, 231-239, 2006
172006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20