Follow
mehmet c. ayar
Title
Cited by
Cited by
Year
STEM Related After-School Program Activities and Associated Outcomes on Student Learning
T Sahin, A., Ayar, M.C., & Adiguzel
Educational Sciences: Theory & Practice, 2014
3822014
Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri
A Şahin, MC Ayar, T Adıgüzel
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (1), 1-26, 2014
3252014
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM) eğitimi: disiplinler arası çalışmalar ve etkileşimler
MA Çorlu, T Adıgüzel, MC Ayar, MS Çorlu, S Özel
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri …, 2012
1152012
First-hand Experience with Engineering Design and Career Interest in Engineering: An Informal STEM Education Case Study
MC Ayar
Educational Sciences: Theory & Practice 6, 1655-1675, 2015
1082015
Lessons learned: authenticity, interdisciplinarity, and mentoring for STEM learning environments
MC Ayar, B Yalvac
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 4 …, 2016
392016
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi: Disiplinlerarası çalışmalar ve etkilişimler [STEM education in the Turkish context: Interdisciplinary investigations …
T Adıgüzel, MC Ayar, MS Çorlu, S Özel
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 2012
392012
Fen Teknoloji Toplum Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerine Etkisi
MC Ayar
Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim …, 2007
302007
A Sociological Standpoint to Authentic Scientific Practices and its Role in School Science Teaching
MC AYAR, B YALVAC
Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (4), 113-127, 2010
272010
Türkiye Örnekleminde STEM Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
A Kaya, MC Ayar
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 275-306, 2020
152020
Examining interpretive studies of science: Meta ethnography.
MC Ayar, WK Bauchspies and B Yalvac
Educational Sciences: Theory and Practice., 2015
152015
Examining the Effect of Our World Exhibit on Student Visitors: A Science Center Case.
MC Ayar
Science Education International 27 (3), 419-436, 2016
132016
ANALYZING SCIENCE ACTIVITIES IN FORCE AND MOTION CONCEPTS: A DESIGN OF AN IMMERSION UNIT
MC Ayar, M Aydeniz, B Yalvac
International Journal of Science and Mathematics Education, 2014
102014
A Robotics Summer Camp for High School Students: Pipelines Activities Promoting Careers in Engineering Fields
MC Ayar, B Yalvac, F Ugurdag, T Sahin
American Society for Engineering Education, 2013
102013
An ethnographic study of an engineering community: Mentoring as a tacit rule and its implications for how people learn
MC Ayar, B Yalvac
Journal of Engineering Education 111 (2), 400-419, 2022
72022
Teaching engineering with wikis
B Yalvac, MC Ayar, F Soylu
International Journal of Engineering Education 28 (3), 701, 2012
72012
Okul Öncesi Dönemden İlkokula Geçişte Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi
N Pisirir, MC Ayar
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 307-324, 2020
62020
Exploring social dynamics in school science context: An ethnographic case study
MC Ayar, WK Bauchspies, B Yalvac
SAGE Open 4 (3), 2158244014550619, 2014
52014
Ethnographic studies of school science and science communities
M Ayar
Texas A & M University, 2012
42012
Protez kuyruklar ve biyoplastik konulu mühendislik etkinliklerinin değerlendirilmesi: 6. sınıf mühendislik eğitimi örneği
MC Ayar, D Ozalp
Bogaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37, 23-46, 2020
32020
Clarifying the relationship between teacher movement and culture
MCAMSC RM Nigdelioglu
International Schools Journal, 2014
2*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20