Takip et
Ümit KAHRAMAN
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim yönetimi denetimi planlaması ve ekonomisi lisansüstü öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri (Education Management Supervision Planning and Economics …
Ü Kahraman, T Tok
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015 (25), 2016
432016
Akademisyenlerin iş yükü algıları ile iş ve aile çatışmaları arasındaki ilişki
Ü Kahraman, K Çelik
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 95-105, 2018
35*2018
Okul yöneticilerinin yönetim tarzı, örgüt DNA’sı ve örgütsel değişimin okullardaki korku kültürüne etkisi
Ü Kahraman
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
262019
Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki
Ü Kahraman, K Çelik
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 45 (45), 353-375, 2019
25*2019
PISA 2012 sonuçlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
Ü Kahraman, K Çelik
Journal of Human Sciences 14 (4), 4797-4808, 2017
252017
Okulların DNA profilleri ile öğretmenlerin psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki
AB Bostancı, K Çelik, Ü Kahraman
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 8 (2 …, 2017
222017
Okulların DNA profili ile okul içi politik davranışlar arasındaki ilişki
BA Bostancı, T Akçadağ, Ü Kahraman, A Tosun
Journal of Human Sciences 13 (3), 5693-5705, 2016
22*2016
Okul Müdürlerinin Kayırmacılık Davranışları
Ü Kahraman
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (3), 90-106, 2020
182020
School climate and self-efficacy as predictor of job satisfaction
Y Türker, Ü Kahraman
Journal of Theoretical Educational Science 14 (4), 548-569, 2021
172021
İlkokullarda performans yönetimi uygulamaları ve öğretmenlerin örgütsel adalet algısı arasındaki ilişki
Ü Kahraman
Uşak Üniversitesi, Uşak, 2014
172014
The status of teaching profession from teachers’ points of view
Ü Kahraman, OT Çelik
Educational Administration: Theory and Practice 26 (3), 519-564, 2020
162020
The Relationship among Teachers' General Self-efficacy Perceptions, Job Burnout And Life Satisfaction
OT Çelik, Ü Kahraman
Universal Journal of Educational Research 6 (12), 2721-2729, 2018
162018
Öğretmen Güçlendirme Üzerine Yapılan Araştırmalara Yönelik Tematik Bir İnceleme
Ü Kahraman, OT Çelik
AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (21), 151-177, 2020
152020
The Challenges of Beginning Teachers Experience In The Early Years of Teaching
OT Çelik, Ü Kahraman
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 179-205, 2021
10*2021
İlkokullarda performans yönetimi uygulamaları ve öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki
Ü Kahraman, İ ÇANKAYA
Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
92015
A Study on Inclusive Education in Turkey
T Sarı, F Nayir, Ü Kahraman
Journal of Education and Future, 69-82, 2020
82020
Okullarda korku kültürü ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Çelik, Ü Kahraman
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2), 319-333, 2019
7*2019
Teachers’ Informal Learning in The Context of Development: Resources, Barriers, And Motivation
K Çelik, OT Çelik, Ü Kahraman
Psycho-Educational Research Reviews 10 (2), 77-91, 2021
62021
Sosyal Adalet ve Eğitim
Ü Kahraman
Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim, 239 -272, 2020
3*2020
The relationship between elementary school teachers' levels of collective efficacy and morale levels İlkokul öğretmenlerinin kolektif yeterlik düzeyleri ile moral düzeyleri …
K Çelik, T Gören, Ü Kahraman
Journal of Human Sciences 15 (4), 2644-2656, 2018
22018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20