Haydar Karaman
Haydar Karaman
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme / Hacettepe Üniversitesi
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Açımlayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Faktör Çıkartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
H Karaman, B Atar, D Çobanoğlu Aktan
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (3), 1173-1193, 2017
342017
Aynı örnekleme açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanabilir mi?
N Doğan, S Soysal, H Karaman
Pegem Atıf İndeksi, 373-400, 2017
292017
The effects of sample size and missing data rates on generalizability coefficients
S Soysal, H Karaman, N Dogan
Eurasian Journal of Educational Research 18 (75), 179-195, 2018
3*2018
Matematik okuryazarlığını açıklayan öğretim uygulamalarının ve niteliklerinin incelenmesi
H Karaman, EY Koğar
Pegem Atıf İndeksi, 401-414, 2017
22017
Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish students
YD Çevik, N Doğan, G Dağhan, FK Mumcu, S Somyürek, H Karaman
Judgment and Decision Making 14 (3), 364, 2019
2019
Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish students
Y DEMİRASLAN ÇEVİK, N DOĞAN, G DAĞHAN, F MUMCU, ...
2019
Ortaokul öğrencilerinin düzenli fiziksel aktiviteye dair tutum ve davranışları ile vücut kitle endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
MC Satman, H Karaman
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergis 16 (3), 121-131, 2018
2018
CHAID ANALİZİ
G AKSU, H KARAMAN
HERKES İÇİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK, 251-272, 2016
2016
Aynı Örnekleme Uygulanan Doğrulayıcı ve Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçlarının ÖrneklemBüyüklüğü ve Madde Sayısı Açısından İncelenmesi
N DOĞAN, S SOYSAL, H KARAMAN
ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN VE KAYIP VERİ ORANININ GENELLENEBİLİRLİK KATSAYILARINA ETKİSİ
S SOYSAL, H KARAMAN, N DOĞAN
Ergenlik öncesi öğrencilerin karar verme becerilerinin demografik özelliklere göre incelenmesi.
Y DEMİRASLAN ÇEVİK, N DOĞAN, H KARAMAN, F MUMCU, ...
Ergenlik Öncesi Karar Verme Becerileri Testinin (EÖ-KVBT) Türkçe’ye uyarlanması.
Y DEMİRASLAN ÇEVİK, N DOĞAN, H KARAMAN, ...
Kayıp Veri Atama Yöntemlerinin Genellenebilirlik Katsayılarına Etkisi
H KARAMAN, N DOĞAN, S SOYSAL
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13