Follow
Emine Baydan
Emine Baydan
Verified email at veterinary.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Spectrophotometric multicomponent determination of sunset yellow, tartrazine and allura red in soft drink powder by double divisor-ratio spectra derivative, inverse least …
E Dinç, E Baydan, M Kanbur, F Onur
Talanta 58 (3), 579-594, 2002
2192002
The subchronic toxic effects of plant growth promoters in mice
S Yazar
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 55 (1), 17-21, 2008
362008
Cytotoxic effects of Eryngium kotschyi and Eryngium maritimum on Hep2, HepG2, Vero and U138 MG cell lines
B Yurdakök, E Baydan
Pharmaceutical biology 51 (12), 1579-1585, 2013
272013
Veteriner klinik toksikoloji
S Kaya, Y Şanlı, İ Pirinçci, H Yavuz, E Baydan, Ö Demet, A Bilgili
Medisan Yay, 1995
241995
The effect of chlorpyrifos on isolated thoracic aorta in rats
E Yıldırım, E Baydan, M Kanbur, O Kul, M Çınar, H Ekici, N Atmaca
BioMed research international 2013, 2013
212013
Cytotoxic effects of etephon and maleic hydrazide in Vero, Hep2, HepG2 cells
B Yurdakok, E Baydan, H Okur, IS Gurcan
Drug and chemical toxicology 37 (4), 459-465, 2014
172014
Investigation of effects of ethephon and chlorpyrifos, either alone or in combination, on rat intestinal muscle contraction
M Çetinkaya, E Baydan
Interdisciplinary Toxicology 3 (1), 35-39, 2010
162010
Metal levels in organically and conventionally produced animal and vegetable products in Turkey
E Arslanbaş, E Baydan
Food Additives & Contaminants: Part B 6 (2), 130-133, 2013
152013
Bitki Gelişim Düzenleyicilerin Zehirliliğine Genel Bir Bakış
AM Çetinkaya, E Baydan
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 77 (4), 26-31, 2006
132006
Antibacterial and antioxidant activity of Eryngium kotschyi and Eryngium maritimum.
B Yurdakok, YE Gencay, E Baydan, SA Erdem, M Kartal
Journal of Food, Agriculture & Environment 12 (2), 35-39, 2014
112014
Ballarda rastlanabilen ilaç kalıntıları ve bulaşanlar
MS Seğmenoğlu, E Baydan
Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi 2 (1), 24-28, 2012
112012
Tavuk Dışkılarından Kaynaklanan Sorunlar ve Başlıca Çözüm Yolları, Lalahan Hay
E Baydan, G Yıldız
Araşt. Enst. Derg., 40 (1) 98 105, 2000
112000
Balıklarda antibiyotik kullanımı
E Baydan, B Yurdakök, FG Aydın
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi 3 (3), 45-52, 2012
102012
AĞIR METALLERİN TAVUK EMBRİYOLARINDA TERATOJENİK ETKİLERİ: 1. Arsenik ve Kurşunun Ayrı Ayrı ve Birlikte Kullanılmasının Etkileri
S KAYA, B Alabay, E Baydan, H Altunay
101995
Contaminants in animal products
E Baydan, M Kanbur, E Arslanbaş, FG Aydın, S Gürbüz, MY Tekeli
Livestock Science 129, 2017
92017
Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünden etkileşme
S Kaya
91996
Investigation of some veterinary drug residues in sea water, sediment, and wild fishes captured around fish farms in the Aegean Sea: Oxytetracyline, ivermectin and emamectin
E Baydan, H ÇAĞIRGAN, E YILDIRIM, L ALTINTAŞ, B YURDAKÖK, ...
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 62 (3), 171-176, 2015
82015
Comparison of nutritional composition (moisture, ash, crude protein, nitrogen) and safety (aflatoxin, nitrate/nitrite) of organic and conventional rice and lentil samples …
E Baydan, S Kucukersan, B Yurdakok Dikmen, F Aydin, S Sevin, ...
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 63 (4), 2016
72016
Kanatlı dokularındaki sülfadiazin kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkileri
E Baydan, M Özdemir, M Kanbur
Çiftlik 203, 81-90, 2001
72001
Etlik piliçlerde pişirme ve dondurma işlemlerinin ilaç kalıntıları üzerine etkileri: 1. Enrofloksasin üzerine pişirme ve farklı sürelerde soğukta depolamanın etkisi
E Baydan, A Filazi, C Kum, S Sekkin
Türk Vet. Hek. Derg 71, 19-22, 2000
72000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20