Hatice Calipinar
Hatice Calipinar
Associate Professor Operations Management Hacettepe University
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
KOBI’lerde inovasyon yapmayi etkileyen faktörler ve bir alan arastirmasi
H Calipinar, U Baç
Ege Academic Review 7 (2), 445-458, 2007
902007
A theoretical model proposal in supply chain management for Turkish SMEs
H Çalipinar
Problems and Perspectives in Management, 90-98, 2007
242007
E-procurement: A case study about the health sector in Turkey
H Calipinar, M Soysal
International journal of Business and Social science 3 (7), 2012
192012
Kalite fonksiyon yayılımı yönteminin GSM operatöründe uygulanması
H Çalıpınar, M Soysal
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2010
72010
Development of Nanotechnology in the World and Nanotechnology Standards in Turkey
H Calipinar, D Ulas
Procedia Computer Science 158, 1011-1018, 2019
52019
Ülkemizde KOBİ’lerin Yatırım Kararlarında Uygulanacak Ekonomik ve Mali Yöntemler ile Değerlendirme Tekniklerinin bir Model Olarak Önerilmesi
H Çalıpınar
Orta Anadolu Kongresi-KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Erciyes …, 2001
52001
Model suggestion for SMEs economic and environmental sustainable development
H Calipinar, D Ulas
Enterprise Development in SMEs and Entrepreneurial Firms: Dynamic Processes …, 2013
42013
Ülkemizde KOBİ lerin Yatırım Kararlarında Uygulanacak Ekonomik ve Mali Yöntemler İle İlgili Değerlendirme Tekniklerinin Bir Model Olarak Önerilmesi
H ÇALIPINAR
42001
Development of Nanotechnology in the World and Nanotechnology Standarts in Turkey
H Calıpınar, D Ulaş
Procedia Computer Science 158, 1011-1018, 2019
32019
The impact of supply chain integration on new product development performance: Evidence from Turkish manufacturing industry
E Koç, D Ulaş, H Çalipinar
International Journal of Supply Chain Management 7 (6), 365-374, 2018
32018
İşletmelerde Çeşitli Yatırım Tiplerinin Seçiminde Kullanılan Yöntem ve Sayısal Tekniklerin Değerlendirilmesi
H ÇALIPINAR
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003
32003
Fareprimont ve Malmquist Verimlilik Endeksleri ile Türk Havalimanlarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması
E KOÇ, H ÇALIPINAR
22017
Kobi’lerde İnovasyon Yapmayı etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review 7 (2) 2007: 445-458
H Çalpınar, U Baç
22013
The factors effectıng the realızatıon of ınnovatıon ın smes and a fıeld survey
H Çalıpınar, U Baç
Ege Academic Review 7 (2), 445-458, 2007
22007
The Factors Effecting The Realization of Innovation in SMEs and a Field Survey
H Çalıpınar, U Baç
Ege Academic Review 7 (2), 2007, 2007
22007
Rekabetçi Piyasa Sisteminde Yeni Ürünlerin Seçimiyle İlgili Modernizasyon Yatırım Kararlarını Değerlendirme Yöntemleri
H ÇALIPINAR
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 19-32, 2006
22006
İşletmelerde Yenileme, Genişlemeve Modernizasyon Yatırımlarının Özelliklerine Göre Değerlendirilmesinde Kullanılacak Sayısal Yöntemlerle İlgili Bir Model Önerisi
H Çalıpınar
YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003
22003
Suggesting Economic and Financial Techniques as a Model for SMEs to Investment Decisions
H Calipinar
1 Congress of Middle Anatolia, Nevsehir, 2001
22001
Ülkemizde KOB’lerin Yatırım Kararlarında Uygulanacak Ekonomik ve Mali Yöntemler le Değerlendirme Tekniklerinin Bir Model Olarak Önerilmesi
H Çalpınar
Erciyes Üniversitesi, I. Orta Anadolu Kongresi Bildirileri, 2001
12001
Hizmet İşletmelerinde Performans Ölçümü
H CALIPINAR, G GÖKMEN
ETMS 2019- International Engineering and Technology Management Summit, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20