Follow
Nurcan Uzel
Nurcan Uzel
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Concentrations of metals in water, sediment and tissues of Cyprinus carpio L., 1758 from Mogan Lake (Turkey)
S Benzer, H Arslan, N Uzel, A Gul, M Yilmaz
Iranian Journal of Fisheries Sciences 12 (1), 45-55, 2013
782013
Viewpoints and Self-Efficacy of Teachers Participated in Project Training towards Project-Based Learning.
S Mirici, N Uzel
International Online Journal of Education and Teaching 6 (4), 1037-1056, 2019
262019
Fen ve teknoloji ile biyoloji öğretmen adaylarının mikroskop kullanımında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların nedenlerinin belirlenmesi
N Uzel, EH Diken, M Yılmaz, A Gül
2nd International Conference on New Trends in Education and Their …, 2011
17*2011
Bilimsel etkinliklerin biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerisine, kavram başarısına ve tutumuna etkisi
N Uzel
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008
132008
Öğretmen adaylarının öğretmenliğe hazır olma düzeyleri
F Karakaya, U Nurcan, GÜL Ali, M YILMAZ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (1), 373-396, 2019
122019
Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik ahlaki muhakemeleri
N Uzel
Unpublished PhD Dissertation). Gazi University, Ankara, 2014
112014
Determining the opinions of the prospective (candidate) teachers about public personnel selection exam (KPSS)
EH Diken, G Özturk, N Uzel, M Yılmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3571-3575, 2011
92011
Opinions of prospective biology teachers about “outdoor learning environments”: The case of museum visit and scientific field trip
U Nurcan
Participatory Educational Research 7 (2), 115-134, 2020
72020
Fizyoloji deneyleri kapsamında alternatif bir değerlendirme yöntemi: TGA çalışma yaprakları
T GÜLEŞİR, K AYDEMİR, KUŞ Sergüzel, U Nurcan, GÜL Ali
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2), 84-99, 2020
62020
Impact of an SSI Program on Prospective Teachers' Character and Values for Global Citizens.
N Uzel
International Journal of Progressive Education 16 (5), 1-16, 2020
52020
Effects of some physicochemical properities of water on histopathological and hematological picture of fish inhabiting Emet Stream
A Gül, N Uzel, A Özkul, B Erkmen, S Düzel, G Gül
International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 2 (1), 65-71, 2014
52014
SAKARYA NEHRİ KİRMİR ÇAYI’NDA YAŞAYAN Capoeta tinca HECKEL, 1843’DA CİVA-II KLÖRÜR’ÜN AKUT TOKSİK ETKİSİ
A Gül, M Yılmaz, N Uzel
Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (1), 199-206, 2008
52008
Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Algılarına Farklı Değişkenlerin Etkisi
N Uzel, M Adıgüzel, M Yılmaz, A Gül
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 93-107, 2019
4*2019
Öğretimde Yeni Stratejiler ve Etkileri
N Uzel, A Gül
The First International Congress of Educational Research, 2009
42009
Analysis of preservice teachers ecological identity according to some variables
N Uzel
Current Researches in Environmental Education, 39-52, 2019
32019
Sample Issue for the Teaching of Socio-Scientific Issues: The Endangered Northern Bald Ibis.
N Uzel
International Journal of Curriculum and Instruction 12 (2), 315-335, 2020
12020
BAYINDIR ÇAYI (ANKARA) BALIK BİYOÇEŞİTLİLİĞİ
K AYDEMİR, U Nurcan, GÜL Ali
Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS) 5 (18), 216-228, 2021
2021
BİYOLOJİ VE COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI EKOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ.
N UZEL, K KARATEKİN
Diyalektolog, 2020
2020
Fen bilimleri öğretmen adaylarının "biyoloji öğrenme alanındaki dersleri yürüten öğretim üyelerinde bulunması gereken nitelikler" konusundaki görüşleri
EH Diken, N Uzel, A Gül
I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı_ DİFEÖK, 2020
2020
DEVELOPING SOME CHARACTER AND VALUES FOR PRESERVICE BIOLOGY TEACHERS WITH A SOCIOSCIENTIFIC PROGRAM
N UZEL, A GÜL
Special Topics In Science Education Research, 57-75, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20