Follow
Özlem Akbulut Dursun
Özlem Akbulut Dursun
Other namesÖzlem Akbulut
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
MATERYALİZMİN STATÜ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
S Ünal, F Aslay, Ö Akbulut
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 43-62, 2013
942013
Kobilerin genel işletme sorunları ve pazarlama sorunları üzerine Sivasta bir uygulama
Ö Akbulut
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
62007
Öz-Kontrol Üzerine Bibliyometrik Analiz
ÖA Dursun
Uluslararası Güncel Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 32-38, 2022
12022
TÜRKİYE’NİN KIŞ TURİZM MERKEZLERİ VE POTANSİYELİ
E Sağlık, M Tuna
1
Hanehalkı Tüketim Harcamalarında Tüketici İyi Oluşu ve Tüketici Harcama Öz-Kontrolünün Yaşam Doyumuna Etkisi
ÖA Dursun, A Erciş
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 279-291, 2023
2023
Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti, Tekrar Tercih Etme Ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Sivas İli Örneği
Y RENDE, ÖA DURSUN
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL) 8 (64 …, 2022
2022
SMART Journal
D GÜREL, FB DEMİR
Social Studies 8 (64), 2022
2022
Journal of Economics and Administrative Sciences
ÖA Dursun, A Erciş
Aile yaşam döngüsüne göre değişen hanehalkı harcamalarında tüketici iyi oluşu ve tüketici harcama öz kontrolünün yaşam doyumu üzerindeki etkisi
Ö Akbulut Dursun
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9