Follow
Ali Gül
Ali Gül
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Acute toxicity of alpha-cypermethrin to guppy (Poecilia reticulata, Pallas, 1859)
M Yılmaz, A Gül, K Erbaşlı
Chemosphere 56 (4), 381-385, 2004
1212004
Investigation of acute toxicity and the effect of cadmium chloride (CdCl2· H2O) metal salt on behavior of the guppy (Poecilia reticulata)
M Yılmaz, A Gül, E Karaköse
Chemosphere 56 (4), 375-380, 2004
882004
Concentrations of metals in water, sediment and tissues of Cyprinus carpio L., 1758 from Mogan Lake (Turkey)
S Benzer, H Arslan, N Uzel, A Gul, M Yilmaz
Iranian Journal of Fisheries Sciences 12 (1), 45-55, 2013
782013
Investigation of acute toxicity of chlorpyrifos-methyl on Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) larvae
A Gül
Chemosphere 59 (2), 163-166, 2005
752005
Feeding biology of Silurus glanis (L., 1758) living in Hirfanlı Dam Lake
ND BORA, A Gül
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 28 (3), 471-479, 2004
572004
Acute toxicity of zinc sulphate (ZnSO4. H2O) to guppies (Poecilia reticulata P., 1859)
GÜL Ali, M Yilmaz, Z ISILAK
Gazi University Journal of Science 22 (2), 59-65, 2009
422009
Investigation of acute toxicity of cadmium chloride (CdCl2· H2O) metal salt and behavioral changes it causes on water frog (Rana ridibunda Pallas, 1771)
M Selvi, A Gül, M Yılmaz
Chemosphere 52 (1), 259-263, 2003
422003
Çevre Eğitimini Öz-Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması
G Özlü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
352012
Sublethal propoxur toxicity to juvenile common carp (Cyprinus carpio L., 1758): biochemical, hematological, histopathological, and genotoxicity effects
A Gül, AÇK Benli, A Ayhan, BK Memmi, M Selvi, A Sepici‐Dinçel, ...
Environmental toxicology and chemistry 31 (9), 2085-2092, 2012
342012
Investigation of acute toxicity of cadmium sulfate (CdSO4· H2O) and behavioral changes of grass carp (Ctenopharyngodon idellus Val., 1844)
E Yorulmazlar, A Gül
Chemosphere 53 (8), 1005-1010, 2003
302003
Investigation of Zinc, Copper, Lead and Cadmium Accumulation in the Tissues of Sander lucioperca (L., 1758) Living in Hirfanlı Dam Lake, Turkey
A Gül, M Yılmaz, S Benzer, L Taşdemir
Bulletin of environmental contamination and toxicology 87, 264-266, 2011
232011
Fırat Nehri Tohma Suyu’nda yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın büyüme özellikleri
A Gül, M Yılmaz, K Solak
Turkish Journal of Zoology 20, 177-185, 1996
221996
Breeding properties of Tinca tinca (L., 1758) living in Hirfanlı dam lake (Kırşehir, Turkey)
SŞ Benzer, GÜL Ali, M Yilmaz
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 24 (1), 127-129, 2007
172007
The feeding biology of Tinca tinca L., 1758 living in Hirfanlı Dam Lake
SS Benzer, ALİ Gül, M Yılmaz
Fen Bilimleri Derg, 2007
172007
Delice ırmağı algleri
T Atıcı, M Yılmaz, A Gül, M Kuru
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 16 (1), 9-17, 2003
162003
Growth properties of tench (Tinca tinca L., 1758) living in Kapulukaya Dam Lake, Turkey
S Benzer, A Gül, M Yılmaz
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (3), 839-848, 2010
152010
Kapulukaya Baraj Gölünde yaşayan stizostedion lucioperca (L.., 1758) Leuciscus Cephalus (L., 1758)un biyo-ekolojileri üzerine bir araştırma
A Gül
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
141994
Feeding properties of common carp (Cyprinus carpio l., 1758) living in Hirfanli dam lake
ALI Gül, M Yilmaz, A Kuşçu, S Benzer
Kastamonu Education Journal 18, 545-556, 2010
122010
Damsa Baraj Gölü (Ürgüp) Suyunun Bazı Fiziko--Kimyasal Parametrelerinin Araştırılması.
R MERT, S BULUT, G YILDIRIM, M YILMAZ, A GÜL
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 30 (2), 2010
112010
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi
G Ilgaz, A Gül
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 33 (1), 261-287, 2014
102014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20