Follow
Duygu FIRAT
Duygu FIRAT
University of Kocaeli (Kocaeli Üniversitesi)
Verified email at kocaeli.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Stratejik marka yönetimi
AH İslamoğlu
Beta, 2011
1622011
Marka değerleme yöntemleri ve marka değerinin mali tablolara yansıtılması
D Fırat, AC Badem
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 210-219, 2008
1112008
YouTube advertising value and its effects on purchase intention
D Firat
Journal of Global Business Insights 4 (2), 141-155, 2019
1082019
Sosyal medya pazarlaması: Instagramdan satın almanın değerlendirilmesine etki eden faktörler
D Fırat
İstanbul: Beta Basım, 2017
412017
Korkunun bir pazarlama aracı olarak uygulanması: işletmelerin korku mesajları ile tüketicilerin algısı arasında uyum var mı
D Fırat
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (1), 187-197, 2013
352013
Investors' Purchasing Behaviour via a Behavioural Finance Approach
D Firat, S Fettahoglu
International Journal of Business and Management 6 (7), 153, 2011
312011
Yaşam tarzının otomobil satın alma kararları üzerine etkisi
D Fırat
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
282003
Sosyal medyada yer alan markalara ilişkin marka imajının güven üzerindeki etkisi
Ş Hacıefendioğlu, D Fırat
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 87-96, 2014
232014
Demographic and psychographic factors that affect environmentally conscious consumer behavior: A study at Kocaeli university in Turkey
D Firat
Journal of American Academy of Business 14 (2), 323-329, 2009
222009
Stratejik marka yönetimi (2. Baskı)
AH İslamoğlu, D Fırat
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2011
202011
Stratejik marka yönetimi
AH Ġslamoğlu, D Fırat
Basım, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2011
202011
TEMEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİ AÇISINDAN MUHASEBE VERİLERİNİN KULLANILMASI: PAZARLAMA MUHASEBESİ
C Badem, D Fırat
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 77-101, 2011
192011
The use of decision making styles as a market segmentation variable: A study in Turkey
D Firat
The Journal of American Academy of Business 16 (1), 223-229, 2011
102011
Reklamlarda kullanılan korku öğesine karşı tüketicilerin sergilemiş olduğu tutumlar
D FIRAT, YG YILDIZ
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10 (1 …, 2019
72019
The effect of brand image on trust concerning brands in social media
Ş Hacıefendioğlu, D Fırat
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27, 87-96, 2014
62014
Marka yayma stratejisinin tüketiciler tarafından algılanmasına etki eden faktörler
D Fırat
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
52009
Marka Kişiliğinde Samimiyet Algısının Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
Ş Hacıefendioğlu, D Fırat
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 171-184, 2016
42016
INFLUENCER ÖZELLİKLERİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
D Fırat, B Candan, B Bilgili
PPAD Pazarlama Kongresi 2019 (24. Pazarlama Kongresi), 1057-1074, 2019
3*2019
Fırat, Duygu. 2011
AH İslamoğlu
Stratejik Marka Yönetimi 2, 0
3
Stratejik Marka Yönetimi
İA Hamdi, F Duygu
İstanbul: Beta Basım AŞ, 0
3
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20