F. Betül Aydın Varol
F. Betül Aydın Varol
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Haber söyleminde siyasal etki ve ideoloji: 2002 ve 2011 Genel Seçimlerinin karşılaştırmalı analizi
FB Aydın
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
92013
Yükselen bir trend olarak İslamofobi endüstrisi: Amerikan medyasına yönelik araştırmaların bir panoraması
A GÖLCÜ, FBA VAROL
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (1), 73-88, 2018
72018
Türk Basınında Nefret Söylemi: “Mavi Marmara Baskını” Örneği
FB Aydın
I. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 201-224, 2012
32012
HABER SÖYLEMİNDE İSLAMOFOBİNİN İNŞASI: BATI AVRUPA BASININA YÖNELIK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
FB Aydın Varol
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
Analysis of Propaganda Speeches of 2014 Presidential Bids With Discourse Analysis of van Dijk
FB Aydın
Opus Journal 6 (11), 703-716, 2016
2016
Siyasal İletişimin Bir Aracı Olarak Siyasal Propaganda
FB Aydın
Siyasette Halkla İlişkiler, 209-233, 2016
2016
Van Dijk’ın Söylem Çözümlemesi Yöntemiyle Cumhurbaşkanı Adaylarının Propaganda Konuşmalarının Analizi
FB Aydın
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 6 (11), 703-716, 2015
2015
Batı’nın Bir Ötekisi Olarak İslam ve Müslümanlar: Batı Avrupa Medyasında İslamofobinin Temsili
FBA VAROL
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 2 (2), 215-235, 0
MEDİAD
YBTOİ Endüstrisi, AMYAB Panoraması, A GÖLCÜ, FBA VAROL
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9