Hamdi KARAKAŞ
Hamdi KARAKAŞ
Dr. Öğr. Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Nükleer Enerji Kavramına Yönelik Düşünceleri: Bağımsız Kelime İlişkilendirme Örneği
A Elçin, H KARAKAŞ, R SARIKAYA
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 37, 42-54, 2016
24*2016
Geleneksel Gıdaların Okul Çağı Çocuklarının Beslenmesindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma
H Karakaş, F Törnük
Cumhuriyet Fen Bilimleri Dergisi 37 (3), 292-302, 2016
232016
Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
S Doğan, CT Uğurlu, H Karakaş
Gaziantep University Journal of Social Sciences 13 (4), 1097-1119, 2014
112014
Etkinlik temelli eğitimin üstün yetenekli öğrencilerin ekolojik ayak izi farkındalığına etkisi
H Karakaş, A Doğan, R Sarıkaya
Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and …, 2016
10*2016
Değerler Eğitimi Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma
H KARAKAŞ
Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak Ve …, 2015
82015
Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri
H Karakaş, YH Erbaş
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (9), 59-81, 2018
72018
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFTA KULLANDIKLARI BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUMLARI VE YAŞADIKLARI SORUNLAR
H Karakaş, A Doğan
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (1), 629-654, 2017
7*2017
4.Sınıf üstün yetenekli öğrenciler ile başarılı akranlarının problem çözme stratejilerinin karşılaştırılması. [A Comparative study on problem solving strategies of gifted 4th …
NI Tertemiz, A Doğan, H Karakaş
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 7 (13), 161-188, 2017
6*2017
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Öğrenci Babalarının Aile Katılım Çalışmalarına Katılım Düzeylerinin Değerlendirilmesi
H Karakaş
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
52014
Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Enerji Başarı Testi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
H Karakaş, R Sarıkaya
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (4), 1403-1422, 2019
32019
Etkili Sınıf Yönetiminde Öğretmen Davranışları: Nitel Bir Çalışma.
CT Uğurlu, S Doğan, H Karakaş
12. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın 1 (1), 2013
32013
Çevre-Enerji Konularına Yönelik Gerçekleştirilen Argümantasyon Temelli Öğretimin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argüman Oluşturabilmelerine Etkisi
H Karakaş, R Sarıkaya
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38, 346-373, 2020
22020
An activity to increase ecological footprint awareness of primary school teacher candidates: Educational drama
H Karakaş
Research in Pedagogy 9 (1), 16-27, 2019
22019
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumları
M Taş-Divrik, H Karakaş, B Divrik
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 21 (2), 448-470, 2018
1*2018
The effect of argumentation-based teaching performed for environment-energy issues on critical thinking of prospective classroom teachers
H Karakaş, R Sarıkaya
Elementary Education Online 19 (1), 366-383, 2020
2020
İlkokul Fen Bilimleri Dersinin Temel Hayat Yeterlilikleri Çerçevesinde Sınıf Öğretmeni Adaylarınca Değerlendirilmesi
H Karakaş
The Thirteenth International Congress of Educational Research, 284-297, 2020
2020
İlkokulda Çevre Eğitimi Etkinlikleri
H Karakaş
Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi, 270-292, 2020
2020
Çevre Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
H Karakaş
Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi, 135-164, 2020
2020
Presentation of socio-scientific subjects to students by using argumentation process
H Karakaş
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (23), 409-427, 2020
2020
Sürdürülebilirlik ve Çevre
H Karakaş
Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik, 43-64, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20