Takip et
Gül Erkol Bayram
Gül Erkol Bayram
sinop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gastronomi turizmi üzerine kavramsal bir inceleme
B Zengin, H Uyar, G Erkol
Ulusal Turizm Kongresi 1, 16, 2015
852015
Sexual harassment, psychological well-being, and job satisfaction of female tour guides: The effects of social and organizational support
Z Alrawadieh, DD Alrawadieh, HGT Olya, GE Bayram, OC Kahraman
Gender and Tourism Sustainability, 186-204, 2023
562023
Turist rehberliği meslek kanununun profesyonel turist rehberlerince değerlendirilmesi
B Zengin, N Eker, GE Bayram
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (2), 142-156, 2017
442017
Motivasyonun demografik ve mesleki özelliklere göre farklılaşması: Turist rehberleri üzerine bir araştırma
GE Bayram
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 12 (48), 257-271, 2017
402017
Gastronomi turlarının coğrafi işaretli ürünler aracılığı ile oluşturulması: Batı Karadeniz turları örneği
Ş Kargiglioğlu, GE BAYRAM, Y ÇETİN
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 3 (4), 624-639, 2019
322019
İslami bakış açısıyla helal turizm
Fİ DİNÇER, GE BAYRAM
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (1), 26-42, 2017
312017
Leadership styles and sustainable organizational energy in family business: modeling non-compensatory and nonlinear relationships
HO Abdullah, N Atshan, H Al-Abrrow, A Alnoor, M Valeri, G Erkol Bayram
Journal of Family Business Management 13 (4), 1104-1131, 2023
302023
Impact of information technology on tourism
GE Bayram
The emerald handbook of ICT in tourism and hospitality, 243-257, 2020
29*2020
Kadın Girişimciler ve Turizm: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Sinop İlinde Bir Araştırma
GE BAYRAM
272018
Turist Rehberlerinde Duygusal Zeka, Motivasyon, Performans İlişkisi
GE BAYRAM
Turizm Akademik Dergisi 6 (2), 43-59, 2019
232019
Şanlıurfa’da bulunan yöresel yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama stratejilerinin şehrin turizm açısından pazarlanabilirliğine etkileri
G Erkol, B Zengin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (9), 599-614, 2015
232015
İnanç turizminin turistik destinasyon pazarlamasındaki yeri ve önemi: Göbekli Tepe örneği
TF Çakmak
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği …, 2014
232014
Rehberlik mesleğinde bir engel olarak cinsiyet ayrımcılığı: Bayan turist rehberleri üzerine bir araştırma, 15
B Zengin, G Erkol, N Eker
Ulusal Turizm Kongresi 1144, 1159, 2014
232014
Etik değerler ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine turizm işletmeleri örneğinde bir araştırma
GE Bayram
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2), 228-259, 2018
182018
Şanlıurfa Kültür ve İnanç Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
S Kürkçüoğlu, G Erkol
Uluslar arası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı, Necmettin Erbakan …, 2013
152013
Setting a brand image through film tourism.
GE Bayram
Sustainable destination branding and marketing: strategies for tourism …, 2020
14*2020
BÖLGE TURİZMİNİ PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
G Erkol, B Zengin
142015
Based on the perception of ethics in social commerce platforms: adopting SEM and MCDM approaches for benchmarking customers in rural communities
AM Sadaa, Y Ganesan, KW Khaw, A Alnoor, S Abbas, XY Chew, ...
Current Psychology 42 (35), 31151-31185, 2023
132023
Sinop İlinin Turizm Odaklı Gelişimine Dair Turist Rehberlerinin Rolleri ve Görüşleri
GE BAYRAM
Turist Rehberliği Dergisi(TURED) 2 (2), 57-71, 2019
112019
The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education
GÜL ERKOL BAYRAM, E KARAÇAR, ALİT BAYRAM
Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40-50, 2017
11*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20