Sema Polatcı
Sema Polatcı
Associate Professor of Management & Strategy, Tokat Gaziosmanpaşa University
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği)
K Ardiç, S Polatci
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 10 (2), 2008
2942008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme
K Ardıç, S Polatcı
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (2), 21-46, 2009
1952009
Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz)
S Polatçı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2007
772007
Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisinde İş Aile Yayılımı ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi.
A AkdoğAn, S POLATCI
Journal of Graduate School of Social Sciences 17 (1), 2013
722013
Psikolojik Sermayenin Görev ve Baglamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teskilatinda Bir Arastirma/The Effects of Psychological Capital on Task and Contextual …
S Polatci
Ege Akademik Bakis 14 (1), 115, 2014
692014
Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun rolü
S Polatcı
The Role Of Work Family Spillover And Psychological Well-Being On The Effect …, 2011
592011
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI
K Ardiç, S POLATCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 137-154, 2007
432007
KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ.
S POLATCI, M Cindiloğlu
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2013
392013
Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü
S POLATCI
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 25-44, 2015
372015
Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri
S Polatçı, F Özçalık, M Cindiloğlu
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 …, 2014
342014
YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ
S POLATCI, F ÖZÇALIK
İşletme Bilimi Dergisi 1 (1), 17-34, 2013
332013
Psychological capital and performance: the mediating role of work family spillover and psychological well-being
S Polatci, A Akdogan
Business and Economics Research Journal 5 (1), 1, 2014
322014
Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi
Ş ASLAN, S POLATCI, K ARDIÇ, K Adem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
322008
Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.
S POLATCI, K ARDIÇ, G Türkan
Journal of Management & Economics 21 (2), 2014
312014
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: işle bütünleşme
K Ardiç, S Polatci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21-46, 2009
282009
Duygusal emek stratejilerinin duygusal zekanın tükenmişliğe etkisindeki aracılık rolü
S Polatcı, K Özyer
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
192015
Çalışanların örgütsel adalet algıları ile üretkenlik karşıtı iş davranışları etkileşiminde pozitif ve negatif duygusallığın aracılık etkisi
S Polatcı, F Özçalık
192015
Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler
S Polatçı
Gaziosman Paşa Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
192007
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜKLERİNİN KAYNAK VE SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
S POLATCI, E Boyraz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 137-154, 2010
172010
Tükenmişlik sendromu ve demografik özelliklerin tükenmişlik üzerine etkisi: Tokat orta öğretim kurumlarında bir analiz
S Polatçı, K Ardıç, ZD Tınaz
Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 7, 1-22, 2007
172007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20