Sema Polatcı
Sema Polatcı
Associate Professor of Management & Strategy, Tokat Gaziosmanpaşa University
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği)
K Ardiç, S Polatci
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 69-96, 2008
3322008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme
K Ardıç, S Polatcı
2152009
Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz)
S Polatçı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2007
822007
Psikolojik Sermayenin Görev ve Baglamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teskilatinda Bir Arastirma/The Effects of Psychological Capital on Task and Contextual …
S Polatci
Ege Akademik Bakis 14 (1), 115, 2014
772014
Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun etkisi/The role of work family spillover and psychological well-being on the …
A AkdoğAn, S POLATÇI
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 273-294, 2013
772013
Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun rolü
S Polatcı
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2011
672011
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI
K Ardiç, S POLATCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 137-154, 2007
452007
Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri
S Polatçı, F Özçalık, M Cindiloğlu
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (3), 1-12, 2014
442014
KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ.
S POLATCI, M Cindiloğlu
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2013
412013
Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü
S POLATCI
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 25-44, 2015
402015
Psychological capital and performance: the mediating role of work family spillover and psychological well-being
S Polatci, A Akdogan
Business and Economics Research Journal 5 (1), 1, 2014
392014
YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ
S POLATCI, F ÖZÇALIK
İşletme Bilimi Dergisi 1 (1), 17-34, 2013
392013
Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi
Ş ASLAN, S POLATCI, K ARDIÇ, K Adem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
362008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: işle bütünleşme
K Ardiç, S Polatci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21-46, 2009
352009
Bağlılık boyutlarının tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisinin incelenmesi
K Seama, G POLATÇI, T ARDIÇ
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2014
312014
DUYGUSAL EMEK STRATEJİLERİNİN DUYGUSAL ZEKANIN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDEKİ ARACILIK ROLÜ
S POLATCI, K Özyer
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (3 …, 2015
242015
Çalışanların örgütsel adalet algıları ile üretkenlik karşıtı iş davranışları etkileşiminde pozitif ve negatif duygusallığın aracılık etkisi
S Polatcı, F Özçalık
212015
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜKLERİNİN KAYNAK VE SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
S POLATCI, E Boyraz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 137-154, 2010
212010
Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler
S Polatçı
Gaziosman Paşa Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
182007
Tükenmişlik sendromu ve demografik özelliklerin tükenmişlik üzerine etkisi: Tokat orta öğretim kurumlarında bir analiz
S Polatcı, K Ardıç, ZD Tınaz
182007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20