Sema Polatcı
Sema Polatcı
Associate Professor of Management & Strategy, Tokat Gaziosmanpaşa University
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği)
K Ardiç, S Polatci
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 69-96, 2008
4202008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme
K Ardıç, S Polatcı
2922009
Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz)
S Polatçı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2007
1152007
Psikolojik Sermayenin Görev ve Baglamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teskilatinda Bir Arastirma/The Effects of Psychological Capital on Task and Contextual …
S Polatci
Ege Akademik Bakis 14 (1), 115, 2014
1042014
Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun etkisi/The role of work family spillover and psychological well-being on the …
A AkdoğAn, S POLATÇI
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 273-294, 2013
972013
Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun rolü
S Polatcı
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2011
802011
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI
K Ardiç, S POLATCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 137-154, 2007
592007
YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ
S POLATCI, F ÖZÇALIK
İşletme Bilimi Dergisi 1 (1), 17-34, 2013
562013
Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü
S POLATCI
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 25-44, 2015
522015
Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri
S Polatçı, F Özçalık, M Cindiloğlu
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (3), 1-12, 2014
512014
KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ.
S POLATCI, M Cindiloğlu
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2013
502013
Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi
Ş ASLAN, S POLATCI, K ARDIÇ, K Adem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
492008
Psychological capital and performance: the mediating role of work family spillover and psychological well-being
S Polatci, A Akdogan
Business and Economics Research Journal 5 (1), 1, 2014
472014
Bağlılık boyutlarının tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisinin incelenmesi
K Seama, G POLATÇI, T ARDIÇ
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2014
392014
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: işle bütünleşme
K Ardiç, S Polatci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21-46, 2009
392009
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ETKİLEŞİMİNDE POZİTİF VE NEGATİF DUYGUSALLIĞIN ARACILIK ETKİSİ
S POLATCI, F ÖZÇALIK
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), 215-234, 2015
282015
DUYGUSAL EMEK STRATEJİLERİNİN DUYGUSAL ZEKANIN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDEKİ ARACILIK ROLÜ
S POLATCI, K Özyer
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (3 …, 2015
282015
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜKLERİNİN KAYNAK VE SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
S POLATCI, E Boyraz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 137-154, 2010
262010
Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler
S Polatçı
Gaziosman Paşa Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
262007
Tükenmişlik sendromu ve demografik özelliklerin tükenmişlik üzerine etkisi: Tokat orta öğretim kurumlarında bir analiz
S Polatcı, K Ardıç, ZD Tınaz
242007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20