Sema Polatcı
Sema Polatcı
Associate Professor of Management & Strategy, Tokat Gaziosmanpaşa University
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği)
K Ardiç, S Polatci
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 69-96, 2008
2402008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme
K Ardıç, S Polatcı
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (2009 …, 2009
1572009
Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz)
S Polatcı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2007
672007
Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun etkisi/The role of work family spillover and psychological well-being on the …
A AkdoğAn, S PolAtcı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 273-294, 2013
602013
Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma.
S Polatci
Ege Academic Review 14 (1), 2014
552014
Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun rolü
S Polatcı
Erciyer Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
442011
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI
K Ardıç, S Polatçı
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 137-154, 2007
412007
KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ
S POLATÇI, M Cindiloğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
34*2013
Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi
Ş ASLAN, S POLATCI, K ARDIÇ, K Adem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
292008
Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü
S POLATCI
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 25-44, 2015
282015
Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri
S Polatçı, F Özçalık, M Cindiloğlu
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (3), 1-12, 2014
272014
YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ
S POLATCI, F ÖZÇALIK
İşletme Bilimi Dergisi 1 (1), 17-34, 2013
272013
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: işle bütünleşme
K Ardiç, S Polatci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21-46, 2009
272009
Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.
S POLATCI, K ARDIÇ, G Türkan
Journal of Management & Economics 21 (2), 2014
212014
Psychological capital and performance: the mediating role of work family spillover and psychological well-being
S Polatci, A Akdogan
Business and Economics Research Journal 5 (1), 1, 2014
212014
Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler
S Polatçı
Gaziosman Paşa Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
192007
Tükenmişlik sendromu ve demografik özelliklerin tükenmişlik üzerine etkisi: Tokat orta öğretim kurumlarında bir analiz
S Polatçı, K Ardıç, ZD Tınaz
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 7, 1-22, 2007
182007
Çalışanların örgütsel adalet algıları ile üretkenlik karşıtı iş davranışları etkileşiminde pozitif ve negatif duygusallığın aracılık etkisi
S Polatcı, F Özçalık
172015
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜKLERİNİN KAYNAK VE SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ
S POLATCI, E Boyraz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 137-154, 2010
162010
DUYGUSAL EMEK STRATEJİLERİNİN DUYGUSAL ZEKANIN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDEKİ ARACILIK ROLÜ
S POLATCI, K Özyer
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (3 …, 2015
132015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20