Follow
Seher Erdoğan Çeltik
Seher Erdoğan Çeltik
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ali Emirînin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası üzerine bir inceleme
S Erdoğan Çeltik
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
102007
HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIZLI OKUMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A YALÇIN, SE Çeltik, Ş ALTINOK
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (3), 100-114, 2017
72017
Ali Emîrî’nin Vesâikü’l-Âsâr’ı
SE Çeltik
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013
32013
Ali Emîrî'nin Osmanlı tarihi ve edebiyat mecmuası
SE Çeltik
Türk Tarih Kurumu, 2015
22015
Rübâb-ı Şikeste'de Sabah İzlenimleri
SE ÇELTİK
Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 6 (2), 975-998, 2022
12022
Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Hüzün
SE ÇELTİK
Türklük Bilimi Araştırmaları, 101-117, 2022
12022
RÜBÂB-I ŞİKESTE'DE MELÂL
SE ÇELTİK
Gazi Türkiyat, 113-135, 2022
12022
Mehmet Akif Ersoy’un Küfe’sinin Metin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi. 1
SE Çeltik
Uluslar arası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 19-21, 2008
12008
Rübâb-ı Şikeste'de Aile.
SE Çeltik
Turkish Studies-Language & Literature 18 (4), 2023
2023
Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Güneş İmgesi
SE ÇELTİK
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature …, 2022
2022
Tevfik Fikret'in Kederi.
SE Çeltik
Turkish Studies-Language & Literature 17 (2), 2022
2022
Avanzâde Mehmet Süleyman'ın Muabbir yahut Yeni ve Mükemmel Tabirname'si
SE ÇELTİK
Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 5 (2), 824-837, 2021
2021
Ali Emiri's Ottoman History And Literature Periodicals
SE Çelti̇k
2013
HARABİ DİVANI
SE Çeltİk
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 475-478, 2010
2010
HARABI'S DIVAN
S Celtik
TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, 2010
2010
ALİ EMÎRÎ'NİN VESÂİKÜ'L-ÂSÂR'I.
SE Çeltık
Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research Quarterly, 2009
2009
VESAIKU'L-ASARI OF ALI EMIRI
S Celtik
TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, 2009
2009
ALİ EMİRÎ'NİN OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMUASI
SE ÇELTİK
ALİ EMÎRÎ’NİN VESÂİKÜ’L-ÂSÂR’I
SE ÇELTİK
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 259-273, 0
Bindik Bir Alâmete+ Dikiz Aynasından
SE ÇELTİK
Türklük Bilimi Araştırmaları, 221-226, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20