Cemile Tokgöz Şahoğlu
Cemile Tokgöz Şahoğlu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyalleşme ve kimlik inşası ekseninde sosyal paylaşım ağları
CT Bakıroğlu
Akademik Bilişim 13, 2014, 2013
312013
Hactivism in Turkey: the case of Redhack
B Polat, CT Bakıroğlu, MED Sayın
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (9), 628-628, 2013
132013
Bilişim çağında toplumsal denetim aracı olarak gözetim olgusu ve yeni iletişim ortamlarında bireyin gözetim farkındalığı üzerine bir araştırma
C Tokgöz
Marmara Üniversitesi, 2011
122011
Twitter user behaviors in Turkey: A content analysis on Turkish Twitter users
B Polat, C Tokgöz
Mediterranean Journal of Social Sciences 5 (22), 244, 2014
62014
Sociability on Location Based Mobile Games: An Ethnographic Research on Pokémon Go and Ingress in Istanbul
C Tokgöz, B Polat
European Journal of Social Science Education and Research 5 (1), 111-120, 2018
42018
Konum Tabanlı Mobil Oyunlar ve Mekân Algısı: Ingress Üzerine Etnografik Bir Araştırma
C Tokgöz
Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 4 (2), 7-36, 2017
42017
E-Transformation of Municipalities and Social Media's Role on e-Participation in European e-Municipalities
B Polat, CT Bakıroğlu, MED Sayın
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2 (9), 386-386, 2013
42013
Kimlik ve bellek ekseninde sosyal medya anlatıları
C Tokgöz
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
32017
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Konum Paylaşım Motivasyonları: Foursquare ve Swarm Üzerine Nitel Bir Araştırma.
C Tokgöz Şahoğlu
Ileti-s-im, 2018
22018
Sosyo-mekânsal bağlamda konum tabanlı mobil oyunlar: ıngress üzerine bir araştırma
C Tokgöz
Marmara Üniversitesi, 2016
12016
Konum Tabanlı Mobil Oyunlarda Oyun Emeğinin Metalaşması ve Hibrit Mekânın Toplumsal Üretimi
CT Şahoğlu
Moment Dergi 6 (1), 2019
2019
Location-Based Mobile Games and Sense of Place: An Ethnographic Study on Ingress
C Tokgoz
ILEF DERGISI 4 (2), 7-36, 2017
2017
Twitter user behaviors in Turkey: A content analysis on Turkish Twitter Users
C Tokgöz, B Polat
2014
TRANSMEDYA, KOLEKTİF ANLATI VE KENT: POKÉMON GO ÖRNEĞİ
CT ŞAHOĞLU, B POLAT
TRANSMEDYA, KOLEKTİF ANLATI VE KENT: POKÉMON GO ÖRNEĞİ
C Tokgöz, B Polat
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, 114-129, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15