Ezgi Tosik Gün
Ezgi Tosik Gün
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of augmented reality on elementary school students’ spatial ability and academic achievement
ET Gün, B Atasoy
Egitim ve Bilim 42 (191), 2017
432017
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi
E Gün
http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/index.php?menu=2&secim=10&YayinBIK=11034#, 2012
262012
İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi.
B ATASOY, E TOSİK-GÜN, A KOCAMAN-KAROĞLU
Journal of Kirsehir Education Faculty 18 (2), 2017
132017
Yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesinde ters beyin fırtınası tekniğinin etkililiği üzerine nitel çalışma
S Karataş, G Akçayır, ET Gün
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 42-58, 2016
62016
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
ET Gün, B Atasoy
Eğitim ve Bilim 42 (191), 2017
42017
Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Değerlendirilmesine İlişkin Sistematik Alanyazın Taraması
E TOSİK-GÜN, T GÜYER
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 99-120, 0
1
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanma Durumları ile Cinsiyet ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
S SOMYÜREK, ET GÜN
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 705-724, 0
1
A Trend Analysis of Mobile Learning
S Karataş, O Ceran, Ü Ülker, ET Gün, NÖÜ Köse, M Kılıç, G Akçayır, ...
Mobile Devices in Education: Breakthroughs in Research and Practice, 937-965, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8