Takip et
Nursel Topkaya
Nursel Topkaya
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Examining the dimensionality, reliability, and invariance of the Depression, Anxiety, and Stress Scale–21 (DASS-21) across eight countries
C Zanon, RE Brenner, MN Baptista, DL Vogel, M Rubin, FR Al-Darmaki, ...
Assessment 28 (6), 1531-1544, 2021
2662021
Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri
N Topkaya, B Meydan
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1), 2013
2082013
Gender, self-stigma, and public-stigma in predicting attitudes toward psychological help-seeking
N Topkaya
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (2), 10-17, 2014
1942014
Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları
A Oğuz, N Topkaya
Akademik Bakış 14 (1), 23-36, 2008
1562008
Cross-cultural validity of the Self-Stigma of Seeking Help (SSOSH) scale: Examination across six nations.
DL Vogel, PI Armstrong, PC Tsai, NG Wade, JH Hammer, G Efstathiou, ...
Journal of counseling psychology 60 (2), 303, 2013
147*2013
Stigma of seeking psychological services: Examining college students across ten countries/regions
DL Vogel, HA Strass, PJ Heath, FR Al-Darmaki, PI Armstrong, ...
The Counseling Psychologist 45 (2), 170-192, 2017
1322017
Factors influencing psychological help seeking in adults: A qualitative study
N Topkaya
Educational Sciences: Theory & Practice 1, 21-31, 2015
1202015
Psikolojik yardım alma niyetinin sosyal damgalanma, tedavi korkusu, beklenen yarar, beklenen risk ve tutum faktörleriyle modellenmesi
N Topkaya
Ege Üniversitesi, İzmir, 2011
102*2011
Algılanan sosyal destek, yaşam doyumu, psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ve niyet arasındaki ilişkiler: Bir model çalışması
N Topkaya, A Büyükgöze-Kavas
Turkish Studies 10 (2), 979-996, 2015
78*2015
General self-efficacy and forgiveness of self, others, and situations as predictors of depression, anxiety, and stress in university students
C Gençoğlu, E Şahin, N Topkaya
Educational Sciences: Theory & Practice 18 (3), 2018
632018
Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları envanterinin uyarlanması ve ilgili yapılarla ilişkisinin belirlenmesi
N Topkaya, B Yaka, T Öğretmen
Eğitim ve Bilim 36 (159), 192-204, 2011
56*2011
Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması
RS Sharf
Pegem Akademi, 2017
53*2017
Examination of the stigmas toward help seeking among Turkish college students
N Topkaya, DL Vogel, RE Brenner
Journal of Counseling & Development 95 (2), 213-225, 2017
522017
Akademik erteleme ve sınav kaygısı
BU ÖZER, N TOPKAYA
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2 …, 2011
52*2011
The development, validity, and reliability of the barriers to seeking psychological help scale for college students.
N Topkaya, E Sahin, B Meydan
International Journal of Higher Education 6 (1), 48-62, 2017
402017
Psikolojik yardım almaya ilişkin tutumu yordamada cinsiyet, psikolojik yardım alma nedeniyle kendini damgalama ve sosyal damgalanma
N TOPKAYA
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (2), 471-488, 2014
402014
Psikolojik yardım alma niyetini yordamada demografik, bireysel ve çevresel faktörler
N Topkaya
Türk Psikoloji Dergisi 29 (74), 1-14, 2014
362014
Saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki
N Topkaya, Y Altınkurt, K Yılmaz, SA Altun
362013
Psikolojik yardım alma nedeniyle sosyal damgalanma, denetim odağı, kendini damgalama ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler
AB Kavas, N Topkaya, C Gençoğlu
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 33 (2), 367-377, 2014
322014
Psikolojik danışma; stratejiler ve müdahaleler
S Cormier, H Hackney
242014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20