Follow
Gulcin Kubat
Title
Cited by
Cited by
Year
The mobile future of university libraries and an analysis of the Turkish case
G Kubat
Information and Learning Science, 2017
142017
Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin mobil geleceği
G Kubat
Kadir Has University, 2014
22014
Use of Two Screens at Academic Library Reference Desk for Improved Information Services
G Kubat
Journal of Balkan Libraries Union 8 (1), 68-73, 2021
12021
Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Çağdaş Sanat Eğitimi Müfredatının Yeni Medya Sanatını Kapsayıcılığı
G Kubat
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 8 (1), 2022
2022
İTÜ’de açık erişim çalışmaları ve hedefler
G Kubat
EELISA, 2022
2022
ITU Graduate School Library PhD Seminar 2022
G Kubat
ITU Graduate Institute, 2022
2022
Akademik Kütüphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil ve Anlam: Türkiye Örneği = Language and Meaning in Reference Services of Academic Libraries: The Case of Turkey
G Kubat
3. ULUSLARARASI DİL VE ANLAM SEMPOZYUMU, 15 Eylül 2021, Kastamonu …, 2021
2021
Yeni medya uygulamalarıyla müzede yeni sergileme biçimleri: deneyim odaklı
G Kubat
2021
Yeni medya uygulamalarıyla müzede yeni sergileme biçimleri: deneyim odaklı
G Kubat
UNIMUSEUM 4 (2), 66-74, 2021
2021
Use of Two Screens at Library Reference Desk for Improved Information Services
G Kubat
LIS Scholarship Archive, 2019
2019
İTÜ' de Bibliyometri Çalışmaları
G Kubat
Bibliyometri Çalıştayı '18, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11