Follow
M. Akif Kirecci
M. Akif Kirecci
Prof. Ankara Social Sciences University
Verified email at asbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Klasik Arap Literatürü
I Goldziher
Vadi Yayınları, 2012
582012
The internationalization of higher education in Turkey: Creating an index
MA Kireçci, H Bacanlı, Y Erişen, E Karadağ, N Çeliköz, M Dombaycı, ...
Education and Science 41 (187), 1-28, 2016
192016
Kırım’ın kısa tarihi
MA Kireçci, S Tezcan
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, İnceleme, Araştırma, Yayın, 4-5, 2015
162015
Başlangıcından Günümüze Arap Milliyetçiliği
MA Kireçci
Grafiker Yayınları, 2012
152012
Turkey in the United Nations security council
A Kirecci
Universitäts-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2009
142009
Decline discourse and self-Orientalization in the writings of Al-Tahtawi, Taha Husayn and Ziya Gokalp: A comparative study of modernization in Egypt and Turkey
MA Kirecci
University of Pennsylvania, 2007
132007
Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya Politikaları
MA Kireçci
Ahmet Yesevi Universitesi, 2011
102011
Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşması: Bir endeks oluşturma çalışması
MA Kirecçi, H Bacanlı, Y Erişen, E Karadağ, N Çeliköz, MA Dombaycı, ...
Eğitim ve Bilim 41 (187), 2016
92016
The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present
MA Kireçci, S Tezcan
Bilig 77, 1-26, 2016
92016
Relating Turkey to the Middle East and North Africa: Arab Spring and the Turkish Experience
MA Kireçci
Bilig 63, 111-134, 2012
82012
Humanitarian Diplomacy in Theory and Practice
MA Kirecci
Perceptions - Journal of International Affairs 20 (1), 1-6, 2015
72015
Arap Baharı ve Türkiye Modeli Tartışmaları
MA Kireçci
ASEM Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi, 2014
72014
Türkiye'de Üniversite Öğrencisi Olmak: Şehir Halkı, Türk ve Uluslararası Öğrenciler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması
MAK Hasan Bacanlı, Yavuz Erişen, Nadir Çeliköz, Mehmet Ali Dombaycı, Engin ...
Journal of Higher Education 6 (Sayı 2), 49-61, 2017
5*2017
Turkey’s leadership in the Jerusalem crisis
MA Kirecci
Insight Turkey 20 (2), 67-79, 2018
32018
A Brief History of the Crimea
ST M. Akif Kireçci
ASEM Ankara Center for Political and Economic Research, 2014
32014
Istanbul: Metamorphoses in an Imperial City
MA Kirecci, EH Foster
Talisman House, 2011
22011
Kudâme b. Ca‛ fer ve Ebu Hilâl el-Askerî’de Şiir Eleştirisi
MA Kireççi
Yüksek Lisans Tezi, 1992
21992
2023'e Doğru Kültür Politikaları
MA Kireçci
12015
Orta Doğu’da Amerikan Dış Politikası (Çev. Selim Tezcan ve M. Akif Kireçci)
J Terry
Ankara: ASEM, 2013
12013
Toynbee Ve Gökalp’te Medeniyet Değiştirme Sorunsalı Ve Osmanlı Devleti’nin Çöküşüne Bakışlar
MA Kireççi
Türkler Ansiklopedisi, 2002
12002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20