Follow
Mucize Ünlü
Mucize Ünlü
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
II. Abdülhamit Döneminde Üsküp’te İmar Faaliyetleri
M Ünlü
102012
Tanzimat Sonrasında Samsun Çevresinde Gayrimüslimlerin Kilise ve Mektep İnşa ve Tamir Faaliyetleri
M Ünlü
Geçmişten Geleceğe Samsun, 149-162, 2006
92006
KALEBEND DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI’DA KADIN MAHKÛMLAR (1800-1815)
M Ünlü, V Çeribaş
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 6 (16), 535-553, 2019
82019
II. Abdülhamid Döneminde Ulahlar
M Ünlü
Perspectives on Ottoman Studies, Papers from the 18th Symposium of the …, 2010
62010
II. Abdülhamid Döneminde Ulahların İstihdamına Dair.
M ÜNLÜ, A YADİ
History Studies (13094688) 10 (10), 2018
22018
MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNDEN HAREKETLE XIX. YÜZYILDA BALKANLARDA OSMANLI YÖNETİM ANLAYIŞI: VİLÂYÂT-I SELÂSE ÖRNEĞİ (Moving from the Relationships of Muslim and Nonmuslim …
M Ünlü
Studies of Ottoman Domain 4 (7), 2014
12014
REWARDING OF THE OTTOMAN ULACHS BY ROMANIA.
M Ünlü, A Yadi
History Studies (13094688) 11 (6), 2019
2019
KALEBEND DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI’DA KADIN MAHKÛMLAR (1800-1815) Ottoman Women Prisoners According To Kalebend Registers (1800-1815)
M ÜNLÜ, V ÇERİBAŞ
2019
Osmanli’Nin Son Döneminde Bir Balkan Şehri İpek (A Balkan City in the Last Period of Ottoman Empire: Pec)
M Ünlü
Available at SSRN 3044330, 2017
2017
PRIMJER TRI VILAJETA: RAZUMIJEVANJE OSMANSKE UPRAVE NA BALKANU U XIX VIJEKU POLAZEĆI OD ODNOSA IZMEĐU MUSLIMANA I NEMUSLIMANA
M Ünlü
ALMANAH-Časopis za proučavanje, prezentaciju I zaštitu kulturno-istorijske …, 2014
2014
STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN DERGİ BİLİMİ KURULLARI Editörler
M Yavuz, F DEMİRCİ, B BATIR, G ŞAHİN, E GÜN, HRBC Ethem, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11