Takip et
Mahmut Barakazı
Mahmut Barakazı
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kültürel miras turizminin sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi: Göbeklitepe Ören Yeri
E KARAPINAR, M BARAKAZI
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (1), 5-18, 2017
412017
Turizm sektöründe çalışan kadınların karşılaştığı sorunları değerlendirmeye yönelik bir araştırma
PG Çakır, M Barakazı, E Barakazı
The Journal of Academic Social Science Studies 61, 461-474, 2017
192017
DESTINASYON KIŞILIĞININ TURISTLERIN DAVRANIŞSAL NIYETLERI ÜZERINDEKI ETKISI: ŞANLIURFA ÖRNEĞI.
A ÜLKÜ, SA SOLMAZ, M BARAKAZI
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
162017
Koranavirüs sürecinin turizm sektörüne etkisi ve salgına karşı alınan tedbirler
P ÇAKIR, M BARAKAZI
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (3), 313-332, 2020
142020
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı kapsamında insanların turizm hareketlerine katılma durumları üzerine ilişkisel bir değerlendirme
MO Güzel, M Barakazı
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 4 (14), 1001-1010, 2018
142018
Rekreasyonel turizm faaliyeti olarak Urfa sıra geceleri
M BARAKAZI, S Önçel
Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2 (1), 87-97, 2017
62017
Gaziantep ilinin kültür turizmi potansiyelinin seyahat acentaları tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
M Barakazi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
42015
Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Nedenlerinin ve Gastronomik Tüketim Eğilimlerinin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi
M Barakazi
Yönetim Bilimleri Dergisi 20 (43), 149-169, 2022
2022
FESTİVALLERİN DÜZENLENDİKLERİ DESTİNASYONLARA KATKISININ İNCELENMESİ: NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ
FK M Barakazı, M
Journal of Socıal, Humanıtıes and Admınıstratıve Scıences 5 (20), 1031-1039, 2019
2019
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
Ş KARACA, MÖ UMUT
SCIENCES 4 (13), 1376-1387, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10