Mahmut Barakazı
Mahmut Barakazı
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kültürel miras turizminin sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi: Göbeklitepe Ören Yeri
E KARAPINAR, M BARAKAZI
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (1), 5-18, 2017
182017
Turizm sektöründe çalışan kadınların karşılaştığı sorunları değerlendirmeye yönelik bir araştırma
PG Çakır, M Barakazı, E Barakazı
The Journal of Academic Social Science Studies 61, 461-474, 2017
122017
Destinasyon kişiliğinin turistlerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi: Şanlıurfa örneği
A Ülkü, SA Solmaz, M Barakazı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (53), 986-994, 2017
102017
Rekreasyonel turizm faaliyeti olarak Urfa sıra geceleri
M BARAKAZI, S Önçel
Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2 (1), 87-97, 2017
52017
Gaziantep İlinin Kültür Turizm Potansiyelinin Seyahat Acentaları tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
M Barakazı
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Gaziantep, 2015
52015
Koranavirüs Sürecinin Turizm Sektörüne Etkisi ve Salgına Karşı Alınan Tedbirler
P ÇAKIR, M BARAKAZI
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (3), 313-332, 2020
32020
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
ŞTHVT YAPILARDA, ROFHBTO SERVE
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 6 (44), 3666-3675, 2019
2019
FESTİVALLERİN DÜZENLENDİKLERİ DESTİNASYONLARA KATKISININ İNCELENMESİ: NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ
OFN FESTIVAL
Sciences 5 (20), 1031-1039, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8