Follow
ALİ KAYA
ALİ KAYA
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of organizational culture on firm financial performance: Evidence from a developing country
S Yesil, A Kaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 81, 428-437, 2013
2902013
Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanım durumları ve internet bağımlılığı düzeyleri
A Kaya
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
642011
17. Yüzyıl Bursa Şer’iye Sicillerinin İslam Aile Hukuku Açısından Tahlili
A Kaya
Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 17 (1), 81-107, 2008
272008
İslâm hukukuna göre ötanazi
A Kaya
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (1), 1994
19*1994
Güncel fıkhi konular
A Kaya
Bursa: Emin Yayınları 1, 2013
162013
İslâm Hukukunda Örfün Kaynaklık Değerinin Sınırları Konusuna Hukuk Felsefesi Açısından Bir Yaklaşım
A Kaya
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 5, 181-206, 2005
122005
Ruh ve Beden Bütünlüğüne Dokunulmazlık Kuramı Bakımından Ölme Hakkı
A Kaya
Marife 4 (2), 197-218, 2004
122004
Dijital Türkiye projesi kapsamında kamu hizmetlerinin dönüşümü
A Kaya, D Mursül
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (4), 1-11, 2017
112017
İslâm Hukukunda Bedene İlişkin Zararlar ve Tazmini
A Kaya
Bursa: Emin Yayınları 1, 2007
102007
Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan program ve farklı etkinliklerin çocukların özerklik (otonomi) ve atılganlık düzeylerine etkisinin incelenmesi
A Kaya
Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2000
102000
İslam Hukukuna Göre Hekimin Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
A Kaya
İslami Araştırmalar Dergisi 17 (4), 295-306, 2004
92004
Ulusal yargı ağı projesi I
A Kaya, M Güneş
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
82011
Factors affecting career choice of medical faculty students at Inonu University
G Genc, A Kaya, M Genc
Inonu Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi 8, 49-63, 2007
72007
İslam hukukunda sebepsiz zenginleşme
A Kaya
Emin Yayınları, 2005
72005
The Impact of Sustainability Performance on Financial Performance: Does Firm Size Matter? Evidence from Turkey and South Korea
M Kılıç, HE Gurler, A Kaya, CW Lee
Sustainability 14 (24), 16695, 2022
62022
Rekabet hukukunda ayrımcılık suretiyle hakim durumun kötüye kullanılması
A Kaya
Oniki Levha Yayıncılık, 2018
62018
The relationship between foreign language achievement and attitudes towards English courses of prospective primary school teachers
G Genç, A Kaya
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 14 (26), 19-30, 2011
52011
İslâm Hukukuna Göre Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İhkâk-ı Hak
A Kaya
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (23), 71-90, 2007
52007
İç Bütünlük Açısından Mâûn Sûresi
A Kaya
Trabzon İlahiyat Dergisi 7 (1), 192-234, 2020
42020
İslam hukukunda cismani zararların tazmini
A Kaya
Uludağ Üniversitesi, 1991
41991
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20