Follow
ALİ KAYA
ALİ KAYA
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
17. Yüzyıl Bursa Şer’iye Sicillerinin İslam Aile Hukuku Açısından Tahlili
A Kaya
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (1), 81-107, 2008
242008
Güncel fıkhi konular
K Ali
B., Bursa, Emin Yayınları, 2013
142013
Ruh ve Beden Bütünlüğüne Dokunulmazlık Kuramı Bakımından Ölme Hakkı
A Kaya
Marife 4 (2), 197-218, 2004
122004
İslam Hukukuna Göre Ötanazi
A Kaya
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (6), 133-146, 1994
121994
Ulusal yargı ağı projesi I
A Kaya, M Güneş
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
92011
İslâm Hukukunda Bedene İlişkin Zararlar ve Tazmini
A Kaya
Bursa: Emin Yayınları 1, 2007
72007
Dijital Türkiye projesi kapsamında kamu hizmetlerinin dönüşümü
A Kaya, D Mursül
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (4), 1-11, 2017
62017
İslam Hukukuna Göre Hekimin Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
A Kaya
İslami Araştırmalar Dergisi 17 (4), 295-306, 2004
62004
İslâm Hukukuna Göre Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İhkâk-ı Hak
A Kaya
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (23), 71-90, 2007
52007
İslâm Hukukunda Örfün Kaynaklık Değerinin Sınırları Konusuna Hukuk Felsefesi Açısından Bir Yaklaşım
A Kaya
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 181-206, 2005
52005
İslam hukukunda sebepsiz zenginleşme
A Kaya
Emin Yayınları, 2005
52005
Rekabet hukukunda ayrımcılık suretiyle hakim durumun kötüye kullanılması
A Kaya
Oniki Levha Yayıncılık, 2018
32018
İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YAŞAMI BIRAKIP ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: ÖTENAZİ
K Ali
Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi 3 (1), 50-70, 2021
12021
İslam hukukunda cismani zararların tazmini
A Kaya
Uludağ Üniversitesi, 1991
11991
İç Bütünlük Açısından Mâûn Sûresi
A Kaya
Trabzon İlahiyat Dergisi 7 (1), 192-234, 2020
2020
The Semantic Rewiev of the Root “Shb” In Quran
A Kaya
Tasavvur-Tekirdag Theology Journal 4 (1), 2018
2018
Kur’an-ı Kerim’de “Shb” Kökünün Semantik İncelemesi
A Kaya
Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi 4 (1), 33-71, 2018
2018
İslam hukukunda borçlunun edimini ifa etmekten kaçınma hakkı: Ödemezlik def’i
A Kaya
Uludağ Üniversitesi, 2007
2007
İslam hukukunda milletlerarası kamu düzeninin korunması ve kuvvet kullanma yetkisi
A Kaya
Uludağ Üniversitesi, 1998
1998
İslâm hukukuna göre vatandaşlığın temel esasları
A Kaya
Uludağ Üniversitesi, 1998
1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20