Follow
Songül TÜMKAYA
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerdeki tükenmişlik görülen psikolojik belirtiler ve başaçıkma davranışları
S Tümkaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
4321996
Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi
S Tümkaya
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (3), 215-234, 2011
2072011
Duygusal zeka mizah tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma
S Tümkaya, E Hamarta, ME Deniz, M Çelik, B Aybek
1682008
An Investigation of University Students' Critical Thinking Disposition and Perceived Problem Solving Skills.
S Tümkaya, B Aybek, H Aldaş
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2009
1582009
Sınıf öğretmenlerinin iletişim ve kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi
FS Nacar, S TÜMKAYA
İlköğretim Online 10 (2), 493-511, 2011
1532011
AİLESİ YANINDA VE YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN ERGENLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
S Tümkaya
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (4), 445-459, 2005
1462005
Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin sosyo demografik özellikler açısından incelenmesi
S Tümkaya, B Aybek
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), 387-402, 2008
1382008
ÖĞRETİM ELEMANLARININ EVLİLİK UYUMU VE YAŞAM DOYUMLARININ İŞ DEĞİŞKENLERİ İLE İLİŞKİSİ
M Çelik, S Tümkaya
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 223-238, 2012
1322012
Humor styles and socio-demographic variables as predictor of subjective well-being of turkish university students
S Tümkaya
Egitim ve Bilim 36 (160), 158, 2011
1282011
Lise öğrencilerinde boyun eğici davranişlar, otomatik düşünceler, umutsuzluk ve yaşam doyumunun incelenmesi
S Tümkaya, M Çelik, B Aybek
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2), 77-93, 2011
1252011
Kişilerarası problem çözme envanteri'nin (KPÇE) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Çam, S Tümkaya
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (28), 95-111, 2007
1242007
Burnout and humor relationship among university lecturers
S Tümkaya
Walter de Gruyter 20 (1), 73-92, 2007
1232007
Ç Ü Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin otomatik düşünce ve problem çözme düzeylerinin bazı sosyo demografik değişkenlere göre incelenmesi
S Tümkaya, UA İFLAZOĞLU
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (6), 2000
1222000
Sınıf öğretmenliği son sınıf öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
S Tümkaya, İ Çavuşoğlu
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2), 468-481, 2010
1172010
Erken çocukluk döneminde gelişim
M Deniz
Pegem A Yayıncılık, 2019
1152019
Kişilerarası problem çözme envanteri lise öğrencileri formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Çam, S Tümkaya
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (2), 1-17, 2008
1142008
Öğretmenlerin sınıf içi disiplin anlayışları ve tükenmişlikle ilişkisi
S Tümkaya
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 44 (44), 549-568, 2005
1142005
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNDEKİ DENETİM ODAĞI VE TÜKENMİŞLİKLE İLİŞKİSİ
S Tümkaya
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (8), 61-68, 2000
1132000
Tükenmişlik ölçeği kisa versiyonu’nun Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalişmasi
S Tümkaya, S Çam, I Çavuşoğlu
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 387-398, 2009
1052009
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME
S Çam, S Tümkaya
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 119-131, 2006
1032006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20