Şenol Sezer
Şenol Sezer
odu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme The Effects of Teachers’ Classroom Management Attitudes on …
Ş SEZER
HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 534-549, 2018
162018
School Administrators’ Opinions on Frequently Changing Regulations Related to Appointments and Relocation: A New Model Proposal
Ş Sezer
KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE …, 2016
112016
Novice Teachers' Opinions on Students' Disruptive Behaviours: A Case Study.
Ş Sezer
Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 2017 (69), 199-219, 2017
10*2017
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okulların öğrenen örgüt olma düzeyi arasındaki ilişki
A Durdağı, Ş SEZER
Turkish Journal of Educational Studies 1 (2), 2014
82014
Ortaöğretim kurumları yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi
Ş Sezer, D Akan, Ş Ada
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and …, 2014
82014
Okul yöneticilerinin seçimle belirlenmesine ilişkin yönetici görüşleri: fenomenolojik bir çözümleme
Ş Sezer
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 22 (3), 351-373, 2016
72016
Okul yöneticilerinin ideal öğretmen niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: Repertory grid tekniğine dayalı fenomenolojik bir çözümleme
Ş Sezer
Eğitim ve Bilim 41 (186), 2016
72016
Üstün yeteneklilerin sınıf içindeki olumsuz davranışları ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşleri
Ş Sezer
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 (4), 317-333, 2015
72015
İlköğretim okullarında zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme
Ş Sezer, C Albez, D Akan, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 2014
72014
Okul müdürlerinin görev öncelikleri ve karar alma süreçlerini etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri
Ş Sezer
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 121-137, 2016
52016
An examination related to the effectiveness of primary school teachers’ committee meetings
C Albez, Ş Sezer, A Durdağı, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research 7 (4), 4-20, 2014
52014
Using Flipped Learning to Improve Scientific Research Skills of Teacher Candidates.
I Sever, B Öncül, A Ersoy
Universal Journal of Educational Research 7 (2), 521-535, 2019
22019
The Relationship between Solution-Focused School Leadership and Organizational Cynicism, Organizational Commitment and Teachers' Job Satisfaction
G Ozdem, S Sezer
International Journal of Progressive Education 15 (1), 167-183, 2019
22019
Okul Mutluluğu: Ölçek Geliştirme ve Uygulama Çalışması
Ş SEZER, E CAN
Eurasian Journal of Educational Research 19 (79), 167-190, 2019
2*2019
Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri, Kültüre Bağlı Yönetsel Değerleri ve Kendilerinden Beklenen Evrensel Liderlik Değerleri
Ş SEZER
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (3), 715-723, 2018
22018
Solution-focused school leadership scale: A validity and reliability study
Ş Sezer
Psychology Research 7 (2), 95-103, 2017
22017
Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
Ş SEZER
Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD) 4 (2), 2016
22016
The effects of educational coaching on students’ academic motivation, error-oriented motivation and educational stress
Ş Sezer
TOJET, 2016
22016
School Administrators' Opinions on Task Priorities and the Factors Affecting Their Decision-Making Process.
Ş Sezer
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 17 (3), 2016
22016
School Administrator's Cognitive Constructs Related to Ideal Teacher Qualifications: A Phenomenological Analysis Based on Repertory Grid Technique.
Ş Sezer
Education & Science/Egitim ve Bilim 41 (186), 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20