Şenol Sezer
Şenol Sezer
odu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme The Effects of Teachers’ Classroom Management Attitudes on …
Ş SEZER
HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 534-549, 2018
312018
Novice Teachers' Opinions on Students' Disruptive Behaviours: A Case Study.
Ş Sezer
Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 2017 (69), 199-219, 2017
242017
Üstün yeteneklilerin sınıf içindeki olumsuz davranışları ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşleri
Ş Sezer
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015
142015
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okulların öğrenen örgüt olma düzeyi arasındaki ilişki
A Durdağı, Ş SEZER
Turkish Journal of Educational Studies 1 (2), 2014
142014
School Administrators’ Opinions on Frequently Changing Regulations Related to Appointments and Relocation: A New Model Proposal
Ş Sezer
KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE …, 2016
132016
Okul yöneticilerinin seçimle belirlenmesine ilişkin yönetici görüşleri: fenomenolojik bir çözümleme
Ş Sezer
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 22 (3), 351-373, 2016
122016
Ortaöğretim kurumları yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi
Ş Sezer, D Akan, Ş Ada
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and …, 2014
102014
The Relationship between Solution-Focused School Leadership and Organizational Cynicism, Organizational Commitment and Teachers' Job Satisfaction
G Ozdem, S Sezer
International Journal of Progressive Education 15 (1), 167-183, 2019
92019
İlköğretim okullarında zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme
Ş Sezer, C Albez, D Akan, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 2014
92014
School Happiness: A Scale Development and Implementation Study.
S Sezer, E Can
Eurasian Journal of Educational Research 79, 167-190, 2019
82019
Okul yöneticilerinin ideal öğretmen niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: Repertory grid tekniğine dayalı fenomenolojik bir çözümleme
Ş Sezer
Eğitim ve Bilim 41 (186), 2016
72016
Okul müdürlerinin görev öncelikleri ve karar alma süreçlerini etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri
Ş Sezer
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 121-137, 2016
72016
An examination related to the effectiveness of primary school teachers’ committee meetings
C Albez, Ş Sezer, A Durdağı, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research 7 (4), 4-20, 2014
62014
The effects of educational coaching on students’ academic motivation, error-oriented motivation and educational stress
Ş Sezer
The Turkish Online Journal of Educational Technology 12 (-), 850-855, 2016
42016
Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri, Kültüre Bağlı Yönetsel Değerleri ve Kendilerinden Beklenen Evrensel Liderlik Değerleri.
Ş SEZER, D AKAN
Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi 8 (3), 2018
32018
Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyi: Ölçek Geliştirme ve Uygulama Çalışması
Ş Sezer
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 19 (1), 818-836, 2018
32018
School Administrators' Opinions on Professional Values and Professional Skills Required To Be Gained to Classroom Teachers In-Service Training Process.
Ş SEZER, N KARABACAK, İ KORKMAZ, M KÜÇÜK
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (4), 1223-1238, 2019
2*2019
Prospective teachers’ opinions related to the ideal school
Ş Sezer
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 8 (4), 681-706, 2018
22018
Solution-focused school leadership scale: A validity and reliability study
Ş Sezer
Psychology Research 7 (2), 95-103, 2017
22017
Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
Ş SEZER
Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD) 4 (2), 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20