Takip et
Doç. Dr. Hikmet Zeki KAPCI
Doç. Dr. Hikmet Zeki KAPCI
Diğer adlarH. Zeki Kapcı, H. Z. Kapcı, H. KAPCI
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı Başkanı
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE DİSİPLİN: DARÜLHAYR-İ ÂLİ ÖRNEĞİ
HZ Kapcı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social …, 2013
182013
II. Dünya Savaşı'na Giriş Sürecinde Türkiye'nin Aldığı İç Politika Tedbirleri (1 Eylül 1939-18 Ocak 1940)
İ AYDIN, HZ KAPCI
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (45), 109-130, 2018
13*2018
İngiltere, Nasturiler Ve İç Toprak Projesi (1919-1922)
S Sakin, HZ Kapcı
History Studies 5 (5), 207-224, 2013
102013
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yetim
HZ Kapcı
Kriter Yayınları, 2016
8*2016
Matbuat Ve İstihbarat Umum Müdürlüğü’Nün İstihbarat Çalişmalari Üzerine Bir Değerlendirme
HZ Kapcı
The Journal of Acaddemic Social Science Studies, 261-278, 2015
72015
Yetimlere Yönelik bir Eğitim Kurumu Darülhayr-i Âli
HZ Kapcı
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
72012
KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE NİHAT ERİM RAPORU
HZ Kapcı
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 14 (29), 353-375, 2014
52014
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNDE DOĞU TÜRKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK FAALİYETLERİ (1933-1934)
HZ KAPCI, A Erdoğan
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 123-134, 2018
42018
II. Dünya Savaşı Sürecinde Sümerbank
A ERDOĞAN, HZ KAPCI
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (45), 83-108, 2018
42018
Terakki-i Maarif Cemiyeti Nizamnamesi
KH Zeki
History Studies 2, 1, 2010
22010
Lozan mübadilleri ve emlak-i gayrimenkule
C Yağmur, HZ Kapcı
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 119-134, 2020
12020
MİLLİ KORUNMA KANUNUNDA 1946 VE 1954 DEĞİŞİKLİKLERİ
Y HODANCI, HZ KAPCI
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 6-25, 2020
12020
Demokrat Parti Döneminde Türkiye-ABD İlişkilerinde Petrol (1950-1960)
H Kapcı, İ Aydın
Tarihin Peşinde 10 (20), 2018
12018
Atatürk Dönemi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Faaliyetleri
HZ KAPCI
12015
Atatürk Dönemi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
HZ Kapcı
Hikmet Zeki KAPCI, 2024
2024
RAUF ORBAY’IN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ DÖNEMİ’NDE TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ
N Doğan, HZ Kapcı
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 23 (47), 791-819, 2023
2023
YABANCILARIN GÖZÜYLE TBMM’DE İLK MUHALEFET PARTİSİ, İZMİR SUİKASTI VE İSTİKLÂL MAHKEMESİ YARGILAMALARI
Z TAŞDEMİR, H KAPCI
TBMM'nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi …, 2020
2020
İl Özel İdarelerin Durumu ve Islahı Üzerine Bir Değerlendirme: 1938 Tarihli Müfettişlik ve Bakanlık Raporları
O Kutluay, HZ Kapcı
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 6 (4), 2214-2230, 2019
2019
Başbakan Dr. Refik Saydam’ın 1939 Erzincan Depremi Sonrasında Erzincan Seyahati
HZ KAPCI
Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019
2019
Darülhayr-i Âli
HZ KAPCI
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20