Follow
Baş Paşaoğlu, Didem
Baş Paşaoğlu, Didem
Yönetim ve Organizasyon, Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of the Relationship Between Human Resources Management Practices and Organizational Commitment from a Strategic Perspective: Findings from the Banking Industry
D Pasaoglu
11th International Strategic Management Conference 2015, 2015
1122015
Strategic importance of human resource practices on job satisfaction in private hospitals
D Paşaoğlu, HZ Tonus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 394-403, 2014
542014
Analysis of ERP usage with technology acceptance model
D Pasaoglu
Global business and management research 3 (2), 157-165, 2011
392011
TÜRKİYE’DE BANKA ÇALIŞANLARININ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ESKİŞEHİR İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA ÖRNEĞİ
S Tekeli, D Paşaoğlu
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (2), 177-189, 2012
362012
Otantik liderliğin akademik platformda lider boyutu açısından incelenmesi
GK Kicir, D Paşaoğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (1), 1-24, 2014
352014
Yönetim ve yöneticilik
D Paşaoğlu
Yönetim ve organizasyon 1, 2013
232013
Banka çalışanlarının çok yönlü ve sınırsız kariyer tutumları
B SUVACI, DP Baş
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
192018
Bilgi profesyonellerinin bilgi teknolojisi kullanma eğilimlerinin belirlenmesi üzerine üniversite kütüphanelerinde yapılan karşılaştırmalı bir araştırma
M Kurulgan, D Paşaoğlu
Türk Kütüphaneciliği 27 (1), 52-78, 2013
102013
Determining the Differences between Managers' Conceptions of Discipline
D Pasaoglu
International Journal of Business and Social Science 4 (17), 2013
82013
Impact of the service quality of Turkish thermal hotel enterprises on customer loyalty
E Oktay, DP BAŞ
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (30), 185-202, 2013
82013
Dönüşümcü liderlik stilinin örgüt kültürü ve işletmenin yenilikçiliğine etkisi
T MOHAMMED, DP Baş
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 8 (2), 98-122, 2020
72020
Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenimi bırakma sebeplerinin incelenmesi
MR Okur, DP Baş, EPU Güneş
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 225-235, 2019
72019
Genel İşletme
Y Ürper, O Ağlargöz, N Tokgöz, D Paşaoğlu, C Ulukan, E Eroğlu, Z Tonus, ...
TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012
52012
Stratejik Yönetim
İC ULUKAN, N TOKGÖZ, BZ ERDOĞAN, MA TİLTAY, DP BAŞ, ...
32020
Türkiye’deki işletmelerde kurumsal kaynak sistemlerinin kullanımı
DP Baş
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (1), 23-44, 2017
32017
Lider-üye etkileşiminin sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde etkileşim adaletinin aracılık rolü
DP Baş, İ Rençber, AA Osman
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 690-707, 2022
22022
X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İ RENÇBER, DP BAŞ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2021
22021
Deception or Illusion?
V Yuncu, DP Bas, U Fidan
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle: I, Economics …, 2017
22017
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADININ YERİ: LİTERATÜR TARAMASI
S TEKELİ, DP BAŞ
EKEV Akademi Dergisi, 555-569, 2020
12020
Kurumsal Kaynak Planlaması Kararlarında Hataların Azaltılması ve Bir Karşılaştırma
D Paşaoğlu
PQDT-Global, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20