Binnur GENC ILTER
Binnur GENC ILTER
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effect of technology on motivation in EFL classrooms.
B Genc Ilter
Online Submission 10 (4), 2009
1292009
ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLER
BG İLTER, ER Sühendan
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 21-30, 2007
642007
How bilingual is bilingual? Mother-tongue proficiency and learning through a second language
Z Yazıcı, BG Ilter, P Glover
International Journal of Early Years Education 18 (3), 259-268, 2010
632010
How does technology affect language learning process at an early age?
BG İlter
Procedia-Social and Behavioral Sciences 199, 311-316, 2015
322015
The effect of authentic materials on 12th grade students’ attitudes in EFL Classes
ZV KILIÇ, BG İlter
ELT research journal 4 (1), 2-15, 2015
212015
Cultural problems of Turkish students while learning English as a foreign language
BG İlter, CO Güzeller
192005
Yabanci Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Nasıl Geliştirilebilir?
BG İlter
Dil Dergisi, 36-45, 2014
132014
Educational exchanges and Erasmus intensive language courses: A case study for Turkish courses
IH Mirici, BG Ilter, Ö Saka, P Glover
Egitim Ve Bilim 34 (152), 148, 2009
92009
How do Mobility Programs Change EFL Students' Point of View?
BG İlter
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (44), 181-188, 2013
82013
Students' Views of Distance Education Provision at One University.
BG Ilter, MB Aksu, N Yilmaz
Online Submission 6 (4), 128-137, 2005
82005
Oluşturmacı yaklaşımla İngilizce yazma becerisini geliştirmenin öğrenci başarısına etkisi
BG İlter
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2002
82002
How do Mobility Programs Increase Foreign University Students, Intercultural Awareness
BG İlter
Procedia-Social and behavioral sciences 232, 569-574, 2016
72016
Eğitim amaçlı değişim programları ve Erasmus yoğun dil kursları: Türkçe kursları için bir örnek olay
İH Mirici, BG İlter, Ö Saka, P Glover
Eğitim ve Bilim 34 (152), 2010
62010
How bilingual is bilingual
Z Yazici, GI Binnur, P Glover
Mother tongue, 2010
62010
Oluşturmacı yaklaşımla İngilizce yazma becerisinin öğrenci başarısına etkisi
BG İlter
Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara, 2002
52002
Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli/Çok Dilli Çocukların Dil Kazanım Süreci
Z YAZICI, BG İLTER
Dil Araştırmaları 3 (3), 47-61, 2008
22008
Oluşturmacı yaklaşıma dayalı yabancı dil öğretim sınıflarında yazma becerisi etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi
BG İLTER
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2 (2), 1-11, 2007
12007
Bilgisayarın Yabancı Dil Öğretim Sınıflarında Yazma Becerisi Gelişimine Katkıları Nelerdir?
BG İlter
Dil Dergisi, 86-90, 2003
12003
HOW CAN WRITING SKILL BE IMPROVED DURING FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS?
BG İlter
Dil Dergisi, 36-45, 0
1
Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli/Çok Dilli Çocukların Dil Kazanım Süreci
BG İlter
Journal of Dil Arastirmalari, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20