Follow
Ümmühan Avcı
Ümmühan Avcı
Assoc.Prof Dr. Management Information Systems in Bartın University
Verified email at bartin.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin Tablet Bilgisayarlara Yönelik Görüşleri
S AKBABA ALTUN, Ü AVCI YÜCEL, E ERGÜN
Başkent University Journal of Education 2 (2), 176-187, 2015
188*2015
Teachers’ Burnout: Indicators of Burnout and Investigation of the Indicators in terms of Different Variables.
SS Seferoğlu, H Yıldız, Ü Avcı Yücel
Education and Science 39 (174), 348-364., 2014
183*2014
Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment
ÜA Yücel, YK Usluel
Computers & Education 97, 31-48, 2016
1732016
Technology acceptance model: A review of the prior predictors
UA Yucel, Y Gulbahar
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 46 (1 …, 2013
1462013
Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler.
Ü Avcı, SS Seferoğlu
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 9, 13-26, 2011
1312011
The comparison of the opinions of the university students on the usage of blog and wiki for their courses.
U Avci, P Askar
Educational Technology & Society 15 (2), 194–205, 2011
1282011
Knowledge sharing self-efficacy, motivation and sense of community as predictors of knowledge receiving and giving behaviors
E Ergün, Ü Avcı
Journal of Educational Technology & Society 21 (3), 60-73, 2018
982018
Online students’ LMS activities and their effect on engagement, information literacy and academic performance
Ü Avcı, E Ergün
Interactive Learning Environments 30 (1), 71-84, 2022
922022
Integrating ICT at the faculty level: A case study.
S Akbaba Altun, E Kalaycı, Ü Avcı
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 10 (4), 230–240, 2011
72*2011
Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi.
YK Usluel, Ü Avcı, M Kurtoğlu, N Uslu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33, 53-71, 2013
482013
The role of loneliness and aggression on smartphone addiction among university students
FG Karaoglan Yilmaz, U Avci, R Yilmaz
Current psychology 42, 17909-17917, 2023
372023
Sayısal uçurum Türkiye deki durum ve mücadelede uygulanabilecek politikalar
S SEFEROĞLU, Ü AVCI YÜCEL, E KALAYCI
342008
Creativity and emerging digital educational technologies: A systematic review.
S Yalcinalp, Ü Avci
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 18 (3), 25-45, 2019
322019
Perceptions of pedagogical formation students about Web 2.0 tools and educational practices
Ü Avcı Yücel
Education and Information Technologies 22 (4), 1571–1585, 2017
322017
İlköğretim öğrencilerinin eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı olan Edmodo’ya ilişkin görüşleri
E Dere, ÜA Yücel, S Yalçınalp
Elementary Education Online 15 (3), 804-819, 2016
312016
ADDIE tasarım modeline göre çoklu öğrenme ortamı geliştirme süreci ve geliştirilen ortam hakkında öğrenci görüşleri üzerine bir çalışma
S Arkün
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
302007
Examining the role of sentence openers, role assignment scaffolds and self-determination in collaborative knowledge building
Ü Avcı
Educational Technology Research and Development 68 (1), 109-135, 2020
282020
Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine entegre etmek istedikleri teknolojilere ilişkin görüşleri
Ü Avcı, A Kula, T Haşlaman
Acta Infologica 3 (1), 13-21, 2019
222019
Üniversite öğrencilerinin kişisel siber güvenlik davranışları ve bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi
Ü Avcı, O Oruç
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (1), 284-303, 2020
21*2020
Yaparak Öğrenme: “Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı’’ Uygulamasına Bir Örnek
Y Gülbahar, Ü Avcı, E Ergün
Eğitim ve Bilim 15 (2), 194-205, 2012
212012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20