Follow
Selda Ozdemir
Selda Ozdemir
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effectiveness of social stories on decreasing disruptive behaviors of children with autism: Three case studies
S Ozdemir
Journal of Autism and Developmental Disorders 38, 1689-1696, 2008
1972008
Otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin görüşleri: Otizm tanımlamaları ve otizmin nedenleri
G Töret, S Özdemir, ÖG Selimoğlu, U Özkubat
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 15 (01), 1-17, 2014
872014
Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin otizm tanılama sürecinde ve tanı sonrasında yaşadıkları deneyimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
ÖG SELİMOĞLU, S ÖZDEMİR, G TÖRET, U ÖZKUBAT
International Journal of Early Childhood Special Education 5 (2), 129-161, 2013
862013
Otizme yolculuk: Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek algılarına ilişkin görüşleri
U Özkubat, S Özdemir, ÖG Selimoğlu, G Töret
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 33 (1), 323-348, 2014
752014
Using multimedia social stories to increase appropriate social engagement in young children with autism.
S Ozdemir
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (3), 80-88, 2008
702008
İlköğretimde kaynaştırma
İH Diken, S Batu, AŞ Öz, O Özokçu, MA Melekoğlu, ES Pınar, N Karasu, ...
Pegem Akademi, 2013
482013
Social stories: An intervention technique for children with autism
S Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 5, 1827-1830, 2010
452010
Burnout levels of teachers of students with AD/HD in Turkey: Comparison with teachers of non-AD/HD students
S Ozdemir
Education and Treatment of Children, 693-709, 2006
452006
Ciddi düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ile annelerinin ebeveyn-çocuk etkileşimlerinin ebeveyn ve çocuk davranışları açısından incelenmesi
G Töret, S Özdemir, U Özkubat
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 16 (01), 1-28, 2015
422015
Otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin çocuklarının günlük yaşam özellikleri, günlük oyun etkileşimleri, problem davranışlar ve iletişim stillerine ilişkin görüşleri
G TÖRET, S ÖZDEMİR, ÖG SELİMOĞLU, U ÖZKUBAT
Ege Eğitim Dergisi 15 (1), 1-44, 2014
372014
Sosyal öyküler: Otistik çocuklara yönelik bir sağaltım
S Özdemir
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 8 (02), 49-62, 2007
342007
Etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı'nın (ETEÇOM) otizm spektrum bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği
ÖG Selimoğlu, S Özdemir
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (3), 514-555, 2018
302018
A comparison of social skills in Turkish children with visual impairments, children with intellectual impairments and typically developing children
U Ozkubat, S Ozdemir
International Journal of Inclusive Education 18 (5), 500-514, 2014
292014
A paradigm shift in early intervention services: from childcenteredness to family centeredness
S Özdemir
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47 (2), 13-25, 2007
292007
Building capacity for rigorous controlled trials in autism: the importance of measuring treatment adherence.
FWS McConachie H1, CAESSEA Working Group 4
Child Care Health Dev 41 (2), 2015
272015
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Yüz İşleme ve Göz İzleme Becerileri.
E Özer, S Özdemir
International Journal of Early Childhood Special Education 7 (1), 2015
26*2015
An Examination of the Views of Parents of Children With Autism About Their Experiences at the Post-Diagnosis Period of Autism.
OG Selimoglu, S Ozdemir, G Toret, U Ozkubat
International Journal of Early Childhood Special Education 5 (2), 2013
262013
The effects of the first step to success program on academic engagement behaviors of Turkish students with attention-deficit/hyperactivity disorder
S Ozdemir
Journal of Positive Behavior Interventions 13 (3), 168-177, 2011
262011
Otizm spektrum bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuklarda anne-çocuk etkileşiminin karşılaştırılması
Y Doğan, S Özdemir, ÖG Selimoğlu, G Töret, U Özkubat, ATC Duman
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 17 (01 …, 2016
212016
Görme engelli öğrencilerin okuma etkinliğinde dikkatini sürdürme becerileri üzerine kendini izleme tekniğinin etkililiği
TH Sosun, TH SOSUN, S Özdemir
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 13 (02 …, 2011
212011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20