Follow
Selçuk Gümüş
Title
Cited by
Cited by
Year
Functional forest road network planning by consideration of environmental impact assessment for wood harvesting
S Gumus, HH Acar, D Toksoy
Environmental monitoring and assessment 142, 109-116, 2008
1502008
Constitution of the forest road evaluation form for Turkish forestry
S Gumus
African Journal of Biotechnology 8 (20), 2009
412009
Assessment of road network planning by using GIS-based multi-criteria evaluation for conversion of coppice forest to high forest
HH Acar, E Dursun, S Gulci, S Gumus
Fresenius Environmental Bulletin 26 (3), 2380-2388, 2017
252017
An evaluation of stakeholder perception differences in forest road assessment factors using the Analytic Hierarchy Process (AHP)
S Gumus
Forests 8 (5), 165, 2017
242017
Impact of forest road construction on topsoil erosion and hydro-physical soil properties in a semi-arid mountainous ecosystem in Turkey
S Hacisalihoğlu, S Gümüş, U Kezik, H Karadag
Polish Journal of Environmental Studies 28 (1), 2019
232019
Analysis of tree damage caused by rockfall at forest road construction works
S Gumus, B Aricak, K Enez, HH Acar
Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application …, 2009
202009
A New Skid Trail Pattern Design for Farm Tractors Using Linear Programing and Geographical Information Systems
S Gumus, Y Turk
Forests 7 (12), 2016
182016
Odun hammaddesi üretim işçilerinde bazı sağlık ve güvenlik verilerinin tespitine yönelik bir araştırma
S Gümüş, Y Türk
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 12 (1), 20-27, 2012
17*2012
Orman Yol Geçkilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma İmkanları Üzerine Bir Araştırma, TUBITAK Agric
O Erdaş, S Gümüş
Turkish Journal od Agriculture and Forestry 24, 611-619, 2000
16*2000
The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts
S Hacısalihoğlu, M Mısır, N Mısır, Z Yücesan, E Oktan, S Gümüş, U Kezik
Fresenius Environmental Bulletin 26 (10), 2017
142017
Log skidding with farm tractors
Y Turk, S Gumus
Forest Engineering Conference: Meeting the Needs of the Society and the …, 2010
142010
Evaluation of consecutive skylines yarding and gravity skidding systems in primary forest transportation on steep terrain
S Gumus, HH Acar
Journal of environmental biology 31 (1), 213 - 218, 2010
142010
Orman Yol Geçkilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar
S Gümüş
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 1997
131997
Borçka-Karagöl tabiat parkı ve çevresinin flora ve vejetasyonu
Ö Eminağaoğlu, T Yüksek, S Gümüş, O Kurdoğlu, S Eraydın
[yy], 2007
122007
Üretim, milli park ve yangına hassas alanlarda orman yol ağının coğrafi bilgi sistemi ile planlanması
S Gümüş
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
122003
Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Toplam Maliyetin Minimizasyonu için Doğrusal Programlama Kullanımı Bir Araştırma
HH Acar, AU Gül, S Gümüş
TÜBİTAK Doğa Dergisi 24, 383-391, 2000
122000
Orman yollarının uzaktan algılama ve cbs ile planlanmasının değerlendirilmesi
B Arıcak, E Çalışkan, S Gümüş, HH Acar
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kongresi, KTÜ, Mühendislik ve Mimarlık …, 2007
112007
Calculation of cut and fill volumes by GIS in forest road projecting
S Gumus, H Acar, M Tunay, A AtesoĞlu
XII World Forestry Congress, Quebec City, Canada, 21-28, 2003
92003
Analysis of work accidents in wood harvesting: a case study of the East Black Sea region/Odun uretim iscilerinde is kazalarinin analizi: Dogu Karadeniz Bolgesi ornegi
S Gumus, SU Okan, TY Hatay
Forestist 70 (1), 1-8, 2020
82020
Orman yangın işçilerinde işçi sağlığı ve güvenlik verilerinin tespitine yönelik araştırma
S Gümüş, Y Türk
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi 7 (1), 1-9, 2011
82011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20