Volkan Aşkun
Volkan Aşkun
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Twenty Years of Research on Mixed Methods
V Askun, R Cizel
Journal of Mixed Methods Studies (JOMES) 1 (1), 28-43, 2020
52020
Artificial Intelligence in Tourism: A Review and Bibliometrics Research
İG KIRTIL, V AŞKUN
Advances in Hospitality and Tourism Research 9 (1), 205-233, 2021
4*2021
Comparative Analysis of Factors Affecting Employee Performance According to Job Performance Measurement Method: The Case of Performing Artists
V Aşkun, R Çizel, E Ajanovic
Ege Academic Review 21 (1), 29-45, 2021
12021
Kompleks Problem Çözme Üzerine R Programı ile Bir Bibliyometrik Analiz
V Aşkun, R Çizel
Mediterranean Journal of Humanities 9 (1), 37-47, 2019
12019
İş performansının kişilik özellikleri ve demografik değişkenlere göre incelenmesi
V Aşkun
Akdeniz Üniversitesi, 2018
12018
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Seyahatten Kaçınma Niyetinin Karmaşıklık Bakış Açısı ile Analizi
B Çizel, İG Kırtıl, R Çizel, V Aşkun
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 (2), 212-223, 2021
2021
Ülkelerin İnovasyon Düzeyinin Sosyal Sermaye, Ekonomik Değer Algısı ve Politik Kültürle Karmaşık İlişkisi: Bulanık Küme Nitel Karşılaştırmalı Analiz
V Aşkun, R Çizel, B Çizel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 16 (2), 317-340, 2021
2021
Beşerî Sermaye, Eşitlik Algısı, İstihdam ve Ülke Ekonomisi İlişki Analizi: Türkiye Örneği
V Aşkun, A Yağmur
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 (1), 53-66, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8