Follow
Gamze Tuna Büyükköse
Gamze Tuna Büyükköse
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An Investigation of Drop-Out in Open and Distance Education.
S Aydin, A Öztürk, GT Büyükköse, F Er, H Sönmez
Educational Sciences: Theory and Practice 19 (2), 40-57, 2019
522019
Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri: Yerelden küresele bir model önerisi
EG Kumtepe, E Toprak, A Öztürk, GT Büyükköse, H Kılınç, İA Menderis
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (3), 41-80, 2019
202019
Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği
AT KUMTEPE, K BÜYÜK, İ GÜNEŞ, A ÖZTÜRK, G TUNA, S GÜMÜŞ, ...
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - AUAd 3 (2), 9-36, 2017
192017
Zeki ve Uyarlanabilir E-Öğrenme Ortamları
G Tuna, A Öztürk
International Distance Education Conference, 2-4, 2015
122015
Active learning analytics in mobile: visions from PhD students
E Atasoy, H Bozna, A Sönmez, A Aydın Akkurt, G Tuna Büyükköse, M Fırat
Asian Association of Open Universities Journal 15 (2), 145-166, 2020
62020
(Editöre Mektup) Zeki ve uyarlanabilir e-öğrenme ortamları
G Tuna
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - AUAd 1 (4), 4-7, 2015
3*2015
Farklı programlarda okutulan matematik dersi sınavlarına yönelik değişen madde fonksiyonu analizi
GT BÜYÜKKÖSE
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 47-60, 2018
22018
Çevrimiçi İletişim ve Öğrenme
GT Büyükköse
Çevrimiçi İletişim ve Yansımaları 1, 137-154, 2019
2019
Çok periyotlu ve ertelenebilir talepli açık uçlu araç rotalama problemi
G Tuna
Anadolu Üniversitesi, 2017
2017
(Editöre Mektup) Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde tasarımın önemi
G Tuna
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - AUAd 3 (1), 4-8, 2017
2017
BOOK REVIEW INTELLIGENT AND ADAPTIVE EDUCATIONAL-LEARNING SYSTEMS: ACHIEVEMENTS AND TRENDS
G Tuna
TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION 17 (3), 160-162, 2016
2016
(Kitap Özeti) Ulaşılabilir öğrenme ortamları ve teknolojileri
G Tuna
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi - AUAd 2 (3), 188-194, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12