Follow
Ayşe Yücel Çetin
Ayşe Yücel Çetin
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk halk hikâyelerinde anlatıcı tipolojisi
AY Çetin
Kitabevi, 2016
28*2016
Kazakistan sahası halk hikâyeciliği geleneği
A Yücel Çetin
Gündüz Eğitim Yayıncılık, 2003
152003
Ahmed Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’de İnsan Anlayışı
AY Çetin
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013
122013
Dede Korkut Hikayeleride Karakterler ve Değer Öğretimi
A Yücel Çetin
92011
Sözlü Gelenekten Elektronik Ortama Halk Hikâyelerinde Anlatıcı Tipolojisi
A YÜCEL ÇETİN
22019
Mahtum Kulu Düşüncesinde Türtklük
İ ÇETİN, A YÜCEL ÇETİN
22015
Mahdumkulu Düşüncesinde Türklük
A YÜCEL ÇETİN, İ ÇETİN
22015
Yunus Emre'den Âşık Veysel'e Dünyanın Faniliği
A Yücel Çetin
Atayurt, 2021
12021
Gelin-Kaynana anileri: Mizahi Unsurlar ve Gülme Teorileri
A Yücel Çetin
12019
Ömer Hulusi (1840-1910) Hayatı ve Eserleri
A YÜCEL ÇETİN, Ö BİLGİN
12007
Fıkraların Toplumsal İşlevi ve basın Örnekleri
A Yücel Çetin
12000
İrfan,. İnsan ve Toplumsal Değerler bağlamında Akşemseddin
A Yücel Çetin
1
AKŞEMSEDDİN ve DÜŞÜNCE DÜNYASI
A YÜCEL ÇETİN
NOBEL, 2023
2023
Yunus Emre'nin Şiirlerinde Sosyal Ahlâk ve Eleştiri
A YÜCEL ÇETİN
Bengü, 2023
2023
Türk Manileri
A YÜCEL ÇETİN
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2022
2022
Kangal’dan Göç ve Kangallı Âşıkların Şiirine Yansıması
A YÜCEL ÇETİN
TC Kangal Belediye Başkanlığı, 2022
2022
Savaşın Tanıklığında Dilin Delili: Bayburtlu Zihni
A YÜCEL ÇETİN
Ege Üniversitesi Yayınları, 2022
2022
Akşemseddin
A YÜCEL ÇETİN
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2022
2022
. Kutadgu Bilig'de Tören Yemekleri
A YÜCEL ÇETİN
Türk Edebiyatı Vakfı, 2022
2022
Akşemseddin'in Şiirlerinde İnsan
A YÜCEL ÇETİN
Vilayet Kitabevi, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20