Takip et
Kalender Özcan ATILGAN
Kalender Özcan ATILGAN
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Marka denkliğini oluşturan boyutların referans fiyat oluşumuna etkisinin hafif ticari araç markaları üzerinde incelenmesi
KÖ Atilgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
462012
Analyzing factors that drive consumers to purchase counterfeits of luxury branded products
A Sahin, K Atilgan
JOURNAL OF AMERICAN ACADEMY OF BUSINESS CAMBRIDGE 17, 283-291, 2011
282011
Tüketicilerin satın alma niyetleri ve boykota yönelik tutumlarının tüketici sinizmi, fiyat şeffaflığı ve fiyat adaleti bağlamında incelenmesi
KÖ Atılgan, T İnce, S Yılmaz
ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (3), 34-44, 2017
23*2017
TÜKETİCİLERİN PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERİ TERCİH ETME NEDENLERİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
E Çiçek, KÖ Atılgan
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 305-324, 2010
182010
internet sitesi tasarımının müşteri güveni, müşteri memnuniyeti ve satın alma niyetine etkisi
H Alhusseın, KÖ Atılgan
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
162021
Kargo Firması Müşterilerinin Twitter Gönderilerinin Duygu Analizi
KÖ ATILGAN, H YOĞURTCU
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 31-39, 2021
152021
Pazarlamada Fiyat Davranışsal Bir Yaklaşım
KÖ Atılgan
122015
HİZMET İŞLETMELERİNDE ÇAĞRI MERKEZİ VE BEKLEME HATTI UYGULAMALARINA TÜKETİCİ ODAKLI BİR YAKLAŞIM
E Çiçek, KÖ Atılgan
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (23), 81-102, 2012
122012
KADIN TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI MARKA DENKLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: MARKALI HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
S Çabuk, KÖ Atılgan
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 12 (1), 83-95, 2011
122011
Örnekleme süreci ve uygulaması
A Şahin, KÖ Atılgan
Şahin & B. Kartal (Ed.) Pazarlama Araştırması içinde, 149-175, 2011
122011
KİŞİSEL MARKALAMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİREYLERİN KARİYER İLGİSİ DÜZEYLERİ BAKIMINDAN FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ
H İbicioğlu, C Çelik, KÖ Atılgan
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
112014
STRATEJİK YEŞİL PAZARLAMA BAĞLAMINDA YEŞİL FİYATLANDIRMA LİTERATÜRÜNÜN İNCELENMESİ
KÖ Atılgan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (3), 50-58, 2019
102019
Gerekçeli Eylem Teorisi
KÖ Atılgan
Pazarlama Teorileri 1, 297, 2014
102014
Tüketicilerin gıda perakendeciliğinden memnuniyetlerine göre bölümlendirilmesi: bölümler arası demografik ve sosyo-ekonomik farklılıkların incelenmesi
KÖ Atılgan, C Oskay, E Çiçek
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012
102012
ÜRÜN SATIŞLARINDA UYGULANAN KITLIK MESAJLARININ VE FİYAT İNDİRİMLERİNİN SATIN ALMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
KÖ ATILGAN, M KÜÇÜKTALASLIO
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 20 (2), 375-401, 2019
9*2019
Nesnel ve Öznel Bilginin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma.
KÖ ATILGAN
Journal of Management & Economics 21 (2), 2014
92014
Tesettür giyim ürünlerinde moda liderliği, fiyat ve tüketicilerin dini bağlılığı (dindarlık) arasındaki ilişkinin araştırılması
T Eren, KÖ Atılgan
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 43-52, 2019
62019
Internet banking adoption in Turkey an empirical analysis on attitudes of customers
KÖ ATILGAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme …, 2006
62006
Tüketicilerin ev yemeği restoranlarına daha fazla ödeme yapma nedenlerinin incelenmesi
KÖ Atılgan, O Koç
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 49-58, 2019
52019
Mersin'de Yaşayan Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Etiket Taşıyan Ürünleri Tercih Etmelerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
İ Yağcı, A Şahin, KÖ Atılgan
13. Ulusal Pazarlama Kongresi: Adana, 2008
52008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20