bahadır kılcan
bahadır kılcan
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kültürel mirasa duyarlılık değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi
B KILCAN, B AKBABA
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 5 (3), 113-137, 2013
332013
Sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
B Akbaba, B KILCAN
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2 (1), 1-10, 2012
29*2012
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi
B Kılcan
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
262013
Examining secondary school students’ perceptions of the concept of migration: A Qualitative study
T Çetin, B Kılcan, C Güneş, O Çepni
International journal of education 7 (3), 97-120, 2015
242015
Prospective teachers’ reasons for choosing teaching as a profession
B Kılcan, M Keçe, O Çepni, AÇ Kılınç
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (1), 69-80, 2014
212014
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi
B Kılcan, B. & Akbaba
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (4), 1047-1076, 2014
212014
Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan" Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi.
U Karakuş, T Palaz, B KILCAN, O ÇEPNİ
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 32 (2), 2012
212012
Metafor ve eğitimde metaforik çalışmalar için bir uygulama rehberi
B KILCAN
Ankara: Pegem Akademi, 2017
192017
A qualitative examination of the perceptions of the eight grade students regarding the concept of environmental pollution
bahadır kılcan & osman çepni
J. Int. Environmental Application & Science 10 (2), 239-250, 2015
192015
Development of the attitude towards refugee students scale Mülteci öğrencilere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi
B Kılcan, O Çepni, AÇ Kılınç
Journal of Human Sciences 14 (2), 1045-1057, 2017
172017
Coğrafya dersinde Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımına yönelik öğretmen görüşleri
F Aydın, B Kılcan
ERPA, International Congresses on Education, Book of Proceedings, 1009-1016, 2016
152016
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Turizme Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Safranbolu’da Nicel Bir Çalışma)
U KARAKUŞ, O ÇEPNİ, B KILCAN
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1 (4), 85-97, 2011
142011
İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri (Kırşehir ili örneği)
B Kılcan
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2009
142009
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutumları.
B AKBABA, B KILCAN
Ilkogretim Online 13 (3), 2014
112014
Ignác Kúnos’ un 44 Türk Peri Masalı Adlı Eserinin Değerler Açısından İncelenmesi
B Kılcan
Turkish Journal of Education 5 (3), 144-156, 2016
92016
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, S KAYMAKCI, TS Birbudak, B KILCAN
Journal of Theoretical Educational Science, 289, 2016
92016
Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, B., Demirtaş, B., Birbudak, T. S. ve Kılcan
Journal of World of Turks 6 (2), 207-226, 2014
9*2014
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL VATANDAŞLIĞA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
O ÇEPNİ, S OĞUZ, B KILCAN
TSA, 251-266, 2014
92014
Examining students’ perceptions on sensitivity to cultural heritage value in social sciences teaching program
B Kılcan, B Akbaba
Journal of World of Turks 5 (3), 113-137, 2013
72013
Eğitim bilimlerinde metaforların veri toplama aracı olarak kullanılması, örnek bir uygulama
B Kılcan
Pegem Atıf İndeksi, 93-112, 2017
62017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20