Follow
Dr.Bahadır Kılcan
Dr.Bahadır Kılcan
Gazi University ORCID: 0000-0003-0646-1804
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Metafor Eğitimde Metaforik Çalışmalar İçin Bir Uygulama Rehberi.
B Kılcan
Pegem Akademi Yayıncılık, 2019
922019
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi
B Kılcan
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
822013
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kültürel mirasa duyarlılık değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi
B Kılcan, B Akbaba
Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks 5 (3), 2013
752013
Development of the attitude towards refugee students scale Mülteci öğrencilere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi
B Kılcan, O Çepni, AÇ Kılınç
Journal of Human Sciences 14 (2), 1045-1057, 2017
59*2017
Examining secondary school students perceptions of the concept of migration a qualitative study
T Çetin, B KILCAN, O ÇEPNİ
International journal of education 7 (3), 2015
542015
PROSPECTIVE TEACHERS'REASONS FOR CHOOSING TEACHING AS A PROFESSION
B Kılcan, M Keçe, O Çepni, AÇ Kılınç
Kastamonu Education Journal 22 (1), 69-80, 2014
54*2014
Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan" Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın
U Karakuş, T Palaz, B Kılcan, O Çepni
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2), 363-376, 2012
472012
Sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
B Akbaba, B Kılcan
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2 (1), 1-10, 2012
46*2012
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, S Kaymakcı, T Birbudak, B Kılcan
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 9 (2), 2016
412016
İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri (Kırşehir ili örneği)
B Kılcan
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2009
392009
Eğitim bilimlerinde metaforların veri toplama aracı olarak kullanılması, örnek bir uygulama.
B KILCAN
Pegem A, 2017
372017
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL VATANDAŞLIĞA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
O ÇEPNİ, S OĞUZ, B KILCAN
TSA, 251-266, 2014
372014
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi
B Kılcan, B. & Akbaba
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (4), 1047-1076, 2014
322014
Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, B., Demirtaş, B., Birbudak, T. S. ve Kılcan
Journal of World of Turks 6 (2), 207-226, 2014
312014
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin, Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum ve Özyeterlikleri İle Sınıf İçi Uygulamalara İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlerle Karşılaştırılarak …
Ü Şimşek, B KILCAN
Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı 3 (SAYI 2), 192-213, 2023
292023
Ignác Kúnos’ un 44 Türk Peri Masalı Adlı Eserinin Değerler Açısından İncelenmesi
B Kılcan
Turkish Journal of Education 5 (3), 144-156, 2016
292016
A qualitative examination of the perceptions of the eight grade students regarding the concept of environmental pollution
bahadır kılcan & osman çepni
J. Int. Environmental Application & Science 10 (2), 239-250, 2015
282015
Ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere yönelik düşüncelerinin ve tutumlarının belirlenmesi,
B Palaz, T., Çepni, O.ve Kılcan
Turkish Studies 14 (3), 1661-1684, 2019
27*2019
Öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye de yeni kurulan üniversitelerin sorunları: Nitel bir araştırma
AÇ Kılınç, O Çepni, B Kılcan, T Palaz
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 282-293, 2017
242017
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin turizme yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Safranbolu’da nicel bir çalışma)
U Karakuş, O Çepni, B Kılcan
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1 (4), 85-95, 2011
242011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20