Takip et
Zehra ÇAKIR
Zehra ÇAKIR
bayburt.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Montessori yaklaşım temelli STEM etkinliklerinin okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık becerilerine etkisi
Z Çakır, SA Yalçın, P Yalçın
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 4 (2), 392-409, 2019
50*2019
The effect of problem-based stem education on the students’ critical thinking tendencies and their perceptions for problem solving skills
İ Topsakal, SA Yalçın, Z Çakır
Science Education International 33 (2), 136-145, 2022
302022
Okul öncesi eğitiminde gerçekleştirilen STEM eğitimlerinin öğretmen ve veli görüşleri açısından değerlendirilmesi
Z ÇAKIR, SA YALÇIN
International Journal of Active Learning 5 (2), 142-178, 2020
192020
Montessori yaklaşım temelli STEM etkinliklerinin okul öncesi öğretmen adayları üzerindeki etkisinin incelenmesi
Z Çakır
Accessed from YÖK National Thesis Center, 2018
162018
Pre-school teacher candidates' views on STEM applications based on Montessori approach
ZÇZ ÇAKIR, SA YALÇIN
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (3), 344-367, 2020
142020
The investigation of the effect of Montessori approach-based STEM Activities on the problem-solving skills of pre-service preschool teachers
Z Çakır, SA Yalçın
Journal of Theoretical Educational Science 14 (2), 93-119, 2021
112021
Investigation of the effects of pre-school teacher candidates creativity skills on montessori approach based STEM effectiveness
Z Çakır, SA Yalçın, P Yalçın
Journal of the International Scientific Research 4 (2), 392-409, 2019
92019
Montessori yaklaşımı temelli STEM etkinliklerinin öğretmen adaylarının fene ve fen öğretimine yönelik tutumlarına etkisi
Z Çakır, SA Yalçın
OPUS International Journal of Society Researches 17 (35), 1895-1924, 2021
72021
Evaluation of STEM education in preschool education in terms of teacher and parent views
Z Çakır, S Altun Yalçın
International Journal of Active Learning 5 (2), 142-178, 2020
72020
The effect of Montessori approachbased STEM activities on pre-service teachers’ attitudes towards science and science teaching
Z Çakır, S Altun Yalçın
OPUS International Journal of Society Researches 17 (35), 1895-1924, 2021
62021
The Effect of Engineering Design-Based STEM Activities on the Refugee Students' Sense of School Belonging.
Z Çakir, SA Yalçin, SG Günsel
Journal of Science Learning 5 (3), 478-487, 2022
42022
The Effect of Montessori Approach-Based Stem Education on Pre-Service Preschool Teachers’ Self-Directed Learning. e
Z Çakır, S Altun Yalçın
International Journal of Educational Research 13 (2), 142-162, 2022
32022
Okul öncesi dönemde mühendislik tasarımı eğitiminin kullanılmasının öğretmenlerin gözünden değerlendirilmesi
SA Yalçın, Z Çakır
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6 (3), 558-581, 2022
22022
Fen bilimleri öğretmenlerinin mühendislik tasarım uygulamalarına yönelik görüşleri
M Meral, SA Yalçın, Z Çakır, E Samur
Journal of Innovative Research in Social Studies 5 (2), 138-154, 2022
22022
The Effect of STEM Education on the Hypothetical-Creative Reasoning Skills of the Pre-school Pre-service Teachers
Z Çakır, SA Yalçın
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 27 (1), 80-109, 2024
2024
The Effect of STEM-Based Robotic Coding Education on Primary School Students’ Decision-Making Skills
M Meral, SA Yalçın, Z Çakır, E Samur
Journal of Theoretical Educational Science 17 (2), 478-498, 2024
2024
The Effect of STEM Education on the Pre-school Pre-service Teachers’ Lifelong Learning Tendencies
SA Yalçın, Z Çakır, P Yalçın
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 13 (1), 181-196, 2024
2024
STEM Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etkisi.
SA Yalçın, Z Çakır
Cumhuriyet International Journal of Education 13 (1), 2024
2024
The effect of stem and stem-based robotic activities on the development of students’ perceptions of mental risk-taking and its predictors and their inquiry skills in science …
paşa yalçın nida akkoyun, sema altun yalçın, zehra çakır
Asian Journal of Contemporary Education, 2023
2023
Eğitimde Mühendislik Tasarım Sürecinin Kullanılması
SAY Zehra Çakır
eğitimde teknoloji destekli yeni yönelimler 1, 205-224, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20