Doğan Duman
Doğan Duman
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Demokrasi Sürecinde Türkiye'de İslamcılık
D Duman
Dokuz Eylul Yaynlar, 1997
791997
TÜRKİYE'DE GENEL SEÇİM KAMPANYALARI (1950-2002).
D Duman, SS İpekşen
Electronic Turkish Studies 8 (7), 2013
612013
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti
D Duman
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1 (2), 127-141, 1992
271992
Türkçülükten İslamcılığa Milli Türk Talebe Birliği
D Duman, S Yorgancılar
Vadi Yayınları, 2008
252008
Cumhuriyet baloları
D Duman
Toplumsal Tarih 37, 44-48, 1997
251997
İlköğretim sosyal bilgiler dersinde aktif öğrenme tekniklerinin demokratik tutumlara ve ders başarısına etkisi
D Duman, DGS Şahiner
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
202008
Kültürel Bir Değişim Aracı Olarak Güzellik Yarışmaları
D Duman, P Duman
Toplumsal Tarih 7 (42), 1997
131997
Çok partili dönemde Türkiyede İslamcılık
D Duman
DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1996
121996
Ulusal ekonominin yapılanmasında Yerli malı haftaları
D Duman
Dokuz Eylül Yayınları, 2001
102001
Türkiye'de İslamcı Yayıncılık
D Duman
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1995
91995
1950 SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN POLİTİK BİR MANEVRASI OLARAK İMAM HATİP KURSLARI
D DUMAN
Belgi Dergisi, 1343-1360, 1950
8*1950
’larda çocuk piyeslerinde yerli malı kullanma ve ulusal ekonomi bilincini oluşturma çabaları
D Duman, ÖŞ Varnalı
The Journal of Academic Social Science Studies 6 2, 1529-1527, 1930
81930
OSMANLI'DAN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİN'E: BATI KÜLTÜRÜNÜN BİR YANSIMASI OLARAK BALOLAR
D Duman
Turkish Studies (Elektronik) 11 (1), 39-58, 2016
62016
1929 DÜNYA EKONOMİ KRİZİ VE ULUSAL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME MÜCADELESİNDE KADINLAR.
D Duman
Electronic Turkish Studies 8 (5), 2013
62013
II. Meşrutiyet Dönemi İlk Vatandaşlık Kitaplarından Biri Olan ‘Rehber-i İttihad’ın İçerik Analizi
D Duman, E TUNA
Turkish Studies Volume 7 (4), 1631-1648, 2012
62012
1930-1950 Dönemi Çocuk Dergilerinde Yurttaşlık Bilinci Gelişimi Kapsamında Ulus–Devlet Algısının Sağlanması:“Türk Çocuğu-Cumhuriyet Çocuğu”
D Duman
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 9 (20), 157-170, 1930
61930
Ankara‟ da bir yetiĢtirme yurdunda kalan erkek adolesanların beslenme durumları ve etkileyen etmenler
D Duman
YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi (basılmamıĢ). Hacettepe Üniversitesi, 2007
52007
İslamcı Gençliğin Serüveni
D Doğan
Birikim 95, 57-74, 1997
51997
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “öğretmenlik uygulaması” dersine ilişkin görüş ve önerileri
N Gümüş, B Özbaş Çulha, AE Gülersoy, D Duman, H Türker, G Avcı, ...
Turkish Studies, 2018
42018
Demokrat Parti’nin İslami Gazete ve Dergilerle İlişkisi (1946-1960)
D Duman
Tarih Okulu Dergisi 9 (25), 127-154, 2016
42016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20