Takip et
yunus altundağ
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Anne-baba boşamış ergenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinde yordayıcı değişkenler olarak yaşam doyumu ve yalnızlık
Y Altundağ
Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 2013
98*2013
Adolescent psychological resilience scale: Validity and reliability study
S Bulut, U Dogan, Y Altundag
Suvremena psihologija 16 (1), 31-31, 2013
862013
The validity and reliability of the Turkish version of the smart phone addiction scale-short form for adolescent
A Akın, Y Altundağ, ME Turan, U Akın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 74-77, 2014
852014
Lise öğrencilerinde sanal zorbalık ve problemli internet kullanımı ilişkisi
Y Altundağ
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying 3 (1), 27-43, 2016
542016
ERKEN DÖNEM COVİD-19 PANDEMİSİNDE COVİD-19 KORKUSU VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
Y ALTUNDAĞ
Ekev Akademi Dergisi, 499-516, 2021
412021
Prediction of resilience of adolescents whose parents are divorced
Y Altundağ, S Bulut
Psychology 2014, 2014
412014
Aday sınıf öğretmenlerinde problemli akıllı telefon kullanımının incelenmesi
Y Altundağ, S Bulut
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 1670-1682, 2017
372017
The validity and reliability of the Turkish version of the dispositional positive emotion scales
A Akın, U Akın, ME Turan, Ç Kaya, Y Altundağ
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 78-81, 2014
322014
The Effect of Solution-Focused Brief Counseling on Reducing Test Anxiety
Y Altundağ, S Bulut
Avances en Psicología Latinoamericana 37 (1), 11, 2019
222019
Adaptation of application-based smartphone addiction scale to Turkish cultures
Y Altundağ, A Yandı, A Ünal
Sakarya University Journal of Education 9 (2), 261-281, 2019
14*2019
The relationship between problematic internet use and cyberbullying among high school students
Y Altundağ
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying 3 (1), 27-43, 2016
132016
Scale of Coping Strategies with Cyberbullying for Teachers: validity and reliability study/Ogretmenler icin Sanal Zorbalikla Basa Cikma Stratejileri Olcegi: Gecerlilik ve …
Y Altundag, T Ayas
Anadolu Psikiyatri Dergisi 19 (S1), 84-93, 2018
12*2018
Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
A Akın, Y Altundağ, M Turan
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2), 367-375, 2015
122015
Ergen psikolojik dayanıklılık ölçeği (EPDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Bulut, U Doğan, Y Altundağ
International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), 3-5, 2012
122012
Effectiveness of the whole school-based program for equipping high school counselors with strategies of coping with cyberbullying and cyberbullying awareness
Y Altundag, T Ayas
TURKISH EDUCATION ASSOC, 2020
112020
Lise rehber öğretmenlerine yönelik tüm okul yaklaşımına dayalı sanal zorba farkındalığı ve sanal zorbalıkla başa çıkma stratejilerini kazandırma programının etkililiği
Y Altundağ
PQDT-Global, 2018
112018
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE SANTA CLARA STRENGTH OF RELIGIOUS FAITH QUESTIONNAIRE.
A Akin, ME Turan, Y Altundağ
Journal of Educational & Instructional Studies in the World 5 (1), 2015
102015
An examination of problematic smartphone use among preservice classroom teachers
Y Altundağ, S Bulut
Abant İzzet Baysal University Faculty of Education Journal 17 (4), 1670-1682, 2017
82017
Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli İnternet Kullanımının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Y ALTUNDAĞ, S BULUT
Cumhuriyet International Journal of Education 5, 2016
82016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUMUN VE PSİKOLOJİK YARDIM ALMA NİYETİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Y Altundağ, ZH Kılıç, O Biçer
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (80), 1933-1950, 2021
72021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20