Follow
Prof. Dr. Hüseyin Ünlü (Huseyin Unlu)
Prof. Dr. Hüseyin Ünlü (Huseyin Unlu)
Beden Eğitimi ve Spor
Verified email at aksaray.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
H Ünlü, AM Sünbül, L Aydos
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 23-33, 0
104*
Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlikleri ve sınıf yönetimi davranışları
H Ünlü
Yayımlanmış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008
802008
Self-efficacy: Its effects on physical education teacher candidates’ attitudes toward the teaching profession
C Eroglu, H Unlu
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (1), 2015
682015
FARKLI ÜNİVERSİTELERDEKİ SPOR TARAFTARLARININ TAKIMLARI İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ
M Demirel, BG Karahan, H Ünlü
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (2), 76-86, 2007
582007
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
H ÜNLÜ, L AYDOS
Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 40-51, 2007
562007
Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖYTÖ) Geliştirilmesi
H Ünlü
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (4), 2005-2020, 2011
422011
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutularını Yordama Gücü
YK Varol, MK Erbaş, H Ünlü
Ankara Üniversitesi Spor Bil Fak 12 (2), 113-123, 2014
41*2014
Öğretmen görüşlerine göre; beden eğitimi derslerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin tercih ettikleri öğretim yöntemleri
H Ünlü, L Aydos
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 71-81, 2007
412007
Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlilikleri üzerine bir derleme
H Ünlü, L Aydos
Milli Eğitim Bakanlığı, 2010
312010
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Psikolojik İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
L ELMAS, M YÜCEANT, H ÜNLÜ, Z BAHADIR
Sportive 4 (1), 1-17, 0
29*
Teachers’ perceptions of teaching physical education using online learning during the COVID-19: A quantitative study in Turkey
F Konukman, B Filiz, H Ünlü
Plos one 17 (6), e0269377, 2022
282022
Academic self-efficacy of Turkish physical education and sport school students
H Ünlü, Y Kalemoğlu
Journal of Human Kinetics 27, 190-203, 2011
282011
Beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin incelenmesi
A Eroğlu, H Ünlü, İ Eroğlu, B Yılmaz
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ 13 (1), 132-135, 2011
272011
The analysis of social appearance anxiety levels of physical education teacher candidates in terms of different variables
M YUCEANT, H ÜNLÜ
Turkish Journal of Sport and Exercise 19 (1), 102-108, 2017
222017
Beden eğitimi dersinde sınıf yönetimi
H Ünlü, L Aydos
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 1-7, 2008
22*2008
Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi
H Ünlü, BG Karahan
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2), 125-134, 2010
202010
Work ability of the Turkish physical education teachers
H Ünlü, B Filiz
Research quarterly for exercise and sport 90 (4), 666-677, 2019
192019
Beden eğitimi öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumları
H ÜNLÜ, C EROĞLU
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (3), 101-106, 2012
192012
Bireylerin COVID-19 Sürecinde Fiziksel Aktivite Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi
H ÜNLÜ, B ÖZTÜRK, Ö AKTAŞ, B BÜYÜKTAŞ
Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 4 (2), 79-87, 0
18*
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
MK ERBAŞ, H ÜNLÜ, T DAVARCI
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2), 2015
172015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20