Follow
pınar şafak
pınar şafak
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
SB Filiz
Pegem Akademi, 2011
93*2011
Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi
P ŞAFAK
Vize Yayıncılık, 2013
602013
Görme Yetersizliği Olan Çocukların Eğitim
P ŞAFAK
Kök Yayıncılık, 2023
402023
Az gören öğrencilere eldeli toplama öğretiminde uyarlanmiş basamakli öğretim yönteminin etkisi
P Şafak
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (1), 27-48, 2007
332007
IDENTIFYING THE READING SPEED OF LOW VISION STUDENT’S AT ELEMENTARY LEVEL
APDP SAFAK, KAN Adnan
IJITE 2 (10), 38-48, 2014
312014
Birlikte eğitim ortamındaki görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilere gezici öğretmenlik düzenlemesine göre verilen destek hizmetin etkililiği
P Şafak
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005
312005
Özel eğitim ve yardımcı teknolojiler
S Çakmak, P Şafak, T Karakoç, M Çitil, MS Küçüközyiğit, C Aslan, ...
Ankara: Vize Yayıncılık, 2016
262016
573 Sayılı KHK’dan Günümüze Özel Eğitimde Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme: Neredeyiz, Nereye Gitmeliyiz?
V Aksoy, P Şafak
Turkish Journal of Special Education Research and Practice 2 (1), 47-67, 2020
202020
İşitme ve görme yetersizliği
H Gürgür, P Şafak
Ankara: Pegem Akademi, 2017
192017
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ev içi becerilerin öğretiminde videoyla model olma ile videoyla ipucu yöntemlerinin etkililiğinin ve verimliliklerinin karşilaştirilmasi
M Yavuz, P Şafak
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 341-365, 2017
182017
COVID-19 salgınında Türkiye’deki özel gereksinimi olan öğrenciler ve ailelerine yönelik uzaktan özel eğitim uygulamalarına ilişkin uzman bakış açısı
SS Bozkurt
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2022
172022
Arttırıcı ve alternatif iletişim teknikleri
M Küçüközyiğit, P Şafak
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 4 (1), 2015
162015
Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim (1. Baskı)
A Ataman, ER Özmen, S Özdemir, BA Arslantekin, P Şafak, T Karakoç, ...
Ankara: Vize Yayıncılık, 2012
122012
Siblings attitudes towards persons with severe/profound and multiple disabilities in turkey
P Şafak, ME Çetin, M Kot
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 2083-2088, 2015
112015
An Evaluation of the Preferences of Individuals with Severe and Multiple Disabilities and the Teaching of Choice-Making Skills.
M Eldeniz Çetin, P Safak
Educational Research and Reviews 12 (3), 143-154, 2017
102017
Braille yazı sistemi, tarihçesi ve dünyada braille
P Şafak
Pegem Atıf İndeksi, 2-21, 2017
102017
AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA SEÇİM YAPMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ
P ŞAFAK, D UYAR
Turkish studies, 2015
102015
Otizm spektrum bozukluğu, zihin ve çoklu yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi
M Yavuz, P Şafak
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2), 1273-1294, 2021
92021
Using Multisensory Storytelling MSST to Increasing Listening Comprehension for Students with Multiple Disabilities Include Visual Impairment MDVI
P ŞAFAK, H YILMAZ, P DEMİRYÜREK
92016
Gazi işlevsel görme değerlendirme aracı ile az gören öğrencilerin görme becerilerinin değerlendirilmesi
P Şafak, S Çakmak, A Kan, PA O'Dwyer
TUBİTAK Projesi Sonuç Raporu. Proje, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20