Takip et
Adalet Kandır
Adalet Kandır
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Gazi University Faculty of
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul öncesi eğitim 2
N Aral, A KANDIR, M Can Yaşar
Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2000
5012000
Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı
N Aral, A KANDIR, M Can Yaşar
Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2011
4582011
Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi
A KANDIR, UY ALPAN
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 14 (14), 33-38, 2008
3622008
Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler
Ö Uyanık, A Kandır
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2), 2010
2762010
Çocuk gelişiminde okul öncesi eğitim kurumlarının yeri ve önemi
A Kandır
Milli Eğitim Dergisi 151 (1), 102-104, 2001
2132001
Gelişimde 3-6 yaş:" çocuğum büyüyor"
A Kandır
Morpa Kültür Yayınları, 2007
1552007
Okul öncesi dönemde matematik eğitimi
A Kandır, M ORÇAN KAÇAN
Morpa Kültür Yayınları, 2010
1522010
Okul öncesi eğitim kurumlarina devam eden alti yaş çocuklarinin sosyal uyum becerileri ile anne-babalarinin empatik becerileri arasindaki ilişkinin incelenmesi
N Günindi, A KANDIR
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 3 (5), 35-46, 2012
1422012
Bilişsel gelişim
E Ömeroğlu, A Kandır
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2005
1182005
Okul Öncesi Eğitimde Program 1 Kuramsal Temeller
A Kandır, S Özbey, G İnal Kızıltepe
Morpa Kültür Yayınları, İstanbul., 2010
912010
Okul öncesi eğitimde drama teoriden uygulamaya
E Ömeroğlu, A KANDIR, Ö Ersoy, F Tezel Şahin
Kök Yayıncılık, 2010
882010
Beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerileri ile sosyal uyum becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A KANDIR, M Orçan
İlköğretim Online 10 (1), 40-50, 2011
792011
Matematik gelişimi 6 testi (Progress in maths) nin 60-77 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Çelik, A Kandır
632011
Okul Öncesi Öğretmenlerin Eğitim Programlarını Planlanma Ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi
A Kandır, S Özbey, G İnal Kızıltepe
The Journal Of International Social Research 2 (6), 2009
612009
Öğretmenlerin beş-altı yaş çocuklarında görülen davranış problemlerine ilişkin bilgi ve tutumları
A Kandır
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 42-50, 2000
572000
Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerinin bazı değişkenler yönünden incelenmesi
A Kandır, M Orçan
Kuramsal Eğitimbilim 2 (1), 1-13, 2009
562009
Yazıcı, E.(2010)
A Kandır, F Tezel Şahin, B Dilmaç
İlköğretime geçiş sürecinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 9, 20-22, 2013
552013
Yazıcı, E
A Kandır, M Can Yaşar, G İnal
Uyanık, Ö. ve Yazıcı, 5-7, 2012
552012
61-72 aylık çocukların matematik gelişimine “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik (Big Math for Little Kids)” eğitim programının etkisi
M Çelik, A KANDIR
532013
Müziğin okul öncesi eğitimde kullanılması
E Ömeroğlu, Ö Ersoy, F Tezel Şahin, A Kandır, A Turla
Ankara: Kök Yayıncılık, 2003
482003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20