Sevgi Ari
Title
Cited by
Cited by
Year
Hümanist Yazının Tarihsel Kimliği
ARI Sevgi
Sanat ve Tasarım Dergisi 5 (2), 135-156, 2015
12015
Farklı Boyutlarıyla Süreç Temelli Düşünceyi Anlamak
ARI Sevgi
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 56-69, 0
21. YÜZYIL SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE HİKAYELERİN KULLANIMINA DAİR ÖNERİLER
S Arı
Görünüm 3 (4), 54-63, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3